Wielkie wsparcie dla szpitala

Dzięki aneksom trzech umów szpitale w województwie lubelskim otrzymają ponad 50,2 mln zł na walkę z koronawirusem. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup m.in. respiratorów, aparatów do znieczulania z funkcją respiratora, łóżek reanimacyjnych z dostępem do respiratorów, maseczek, testów na obecność koronawirusa czy defibrylatorów. Władze województwa zdecydowały o przesunięciu na ten cel środków unijnych i  dołożyły ponad 7,5 mln zł z kasy województwa. 800 tysięcy pochodzi ze środków budżetu państwa.

Lider projektu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest liderem projektu, w którym w sumie uczestniczy sześć placówek podległych marszałkowi. Zarząd województwa zwiększył dofinansowanie projektu o 20 mln zł pieniędzy unijnych oraz ponad 3,5 mln zł z budżetu województwa z przeznaczeniem na dodatkowe zadania związane z zakupem sprzętu i adaptacją pomieszczeń, mające na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. W ramach tych środków szpital w Białej Podlaskiej kupi m.in. dwa videobronchoskopy, tory wizyjne czy sześć aparatów do znieczulania z funkcją respiratora. – Pieniądze będą przeznaczone także na pewne drobne adaptacje, tak, by nowy sprzęt mógł w naszym i innych szpitalach funkcjonować – powiedział dyrektor bialskiej placówki Adam Chodziński.

Będzie ciąg dalszy

Marszałek Jarosław Stawiarski stwierdził, że projekt jest zapięty na ostatni guzik i pieniądze w każdej chwili mogą trafi ć na konta szpitali. Ale to dopiero początek działań władz województwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. – Mamy też nowy projekt dla zapewnienia środków ochrony indywidualnej. Przeznaczamy na niego 7 milionów złotych dla sieci 18 podmiotów leczniczych, wśród których są szpitale powiatowe. Będziemy chcieli zakupić sprzęt w postaci odczynników oraz materiałów medycznych, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej. Złożyliśmy już zamówienie – mówił niedawno marszałek Jarosław Stawiarski.