Duże pieniądze dla rolników na walkę z suszą

– Premier poprosił o maksymalne przyspieszenie wypłat pomocy suszowej i w związku z tym, że pieniądze Ministerstwa Finansów będą od jutra przesunięte, w najbliższych dniach rolnicy otrzymają zaległe wypłaty – powiedział Ardanowski, wyjaśniając, że chodzi o pomoc dla 91 tysięcy rolników na kwotę około 280 milionów złotych.

Odpowiedź na apel premiera

O szybką wypłatę tej pomocy zaapelował do premiera i  do  rządu prezydent Andrzej Duda. Jak mówił, minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski przekazał mu informację, że jeszcze około 10 proc. rolników nie otrzymało przyznanych odszkodowań za straty jakie ponieśli wskutek suszy w zeszłym roku. – Chcę bardzo zdecydowanie zaapelować do pana premiera i do Rady Ministrów, aby te środki się po prostu znalazły, dlatego że załatwienie spraw zeszłorocznych wobec rozpoczynającego się teraz de facto nowego sezonu rolnego jest sprawą absolutnie podstawową – mówił prezydent Andrzej Duda. – Kilka dni temu została podpisana decyzja o kolejnych środkach finansowych dla rolników za szkody wynikające z suszy. Minister rolnictwa przystąpił do niezwłocznej wypłaty tych środków – informował w odpowiedzi rzecznik rządu.

Tysiąc złotych na hektar

Przypomnijmy, że pomoc suszowa przysługuje rolnikom, u których oszacowano straty spowodowane suszą. Wnioski o takie wsparcie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała do 29 listopada ub.r. Stawka rekompensaty jest zróżnicowana w zależności od wielkości strat. Najwięcej – 1000 zł na hektar może otrzymać rolnik, którego straty przekraczają 70 proc. danej uprawy i który posiadał polisę ubezpieczeniową na co najmniej połowę upraw. O pomoc suszową ubiegało się ok. 355 tys. gospodarstw, zgłoszono wystąpienie klęski na ponad 5 mln hektarów na kwotę ponad 2,3 mld zł. Polska jest jednym z nielicznych krajów, które udzielają rolnikom bezpośredniej pomocy suszowej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wciąż wypłaca

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,
przymrozków wiosennych lub powodzi. W ciągu zaledwie czterech dni na konta rolników Agencja przelała kolejne 93 mln zł.

280 mln zł – to najnowsza pula środków na realizację wypłat z tytułu tzw. pomocy suszowej, która w ostatnim czasie wpłynęła na konta ARiMR. W niespełna cztery dni, Agencja wypłaciła poszkodowanym rolnikom ponad 93 mln zł.
ARiMR realizuje wypłaty pomocy suszowej na bieżąco w miarę otrzymywanych na ten cel środków.