Warto być Polakiem. Bardzo ważna akcja władz województwa lubelskiego

– Pandemia zmieniła wiele planów, ale nie możemy zrezygnować z  pamięci o  wielkich Polakach i  wydarzeniach z  naszej historii. Czujemy się odpowiedzialni za pielęgnowanie polskości i naszych tradycji i będziemy wspierać te inicjatywy, które wpisują się w hasło – słowa L.Kaczyńskiego „Warto być Polakiem”– mówił marszałek Stawiarski przedstawiając szczegóły akcji. – Program „Warto być Polakiem” nieprzypadkowo rusza w  Święto Flagi Państwowej.

W dobie koronawirusa i kryzysu, w którym jeszcze bardziej potrzebujemy solidarności między Polakami, apelujemy do Państwa aby 2 maja wywiesić fl agę Polski i zamanifestować przywiązanie do polskości – apelował wicemarszałek Michał Mulawa. Po pomoc mogą zgłaszać się osoby prywatne i instytucje. – Zachęcamy wszystkich do tego, żebyście państwo zgłosili się do nas z pomysłem, w jaki sposób można te akcenty patriotyczne podkreślić w oparciu o te wydarzenia, które chcemy obchodzić. Pamiętajmy, że 100-lecie urodzin Jana Pawła II, beatyfikacja księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego czy też 40-lecie strajków lubelskich, czyli powstanie wielkiego ruchu Solidarności to wydarzenia, które warto opowiedzieć na nowo – podkreśla Jarosław Stawiarski