Duże pieniądze dla naszego województwa. To będzie wsparcie liczone w miliardach

Samorząd Województwa Lubelskiego chce sięgnąć po środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Komisja Europejska (KE) postanowiła wesprzeć gospodarki państw europejskich osłabione przez pandemię COVID-19. W związku z tym zaproponowała krajom członkowskim skorzystanie z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Podstawą uzyskania przez Polskę tego wsparcia jest przedstawienie KE Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Zarząd Województwa Lubelskiego przygotował i przesłał do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) propozycje projektów do KPO. Do podziału z UE nasz kraj ma 57 mld euro na dotacje i pożyczki.

Zgodnie z założeniami KE oraz MFiPR zgłoszone projekty powinny służyć polskiej gospodarce, tak aby w dłuższej perspektywie wróciła na ścieżkę zrównoważonego i stabilnego rozwoju. Krajowy Plan Odbudowy ma wskazywać reformy i inwestycje wzmacniające potencjał gospodarczy i społeczny Polski.

Przygotowane przez nas projekty mają na celu rozwiązywać problemy, które pojawiły się w trakcie pandemii, a w szczególności mają wzmacniać potencjał wzrostu oraz stworzyć nowe miejsca pracy. Jestem głęboko przekonany, że te propozycje zyskają akceptację ministerstwa oraz Komisji Europejskiej i duża część unijnych środków trafi do Lubelskiego. – wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

KPO, przygotowywany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jest niezbędnym dokumentem do sięgnięcia po środki z europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Co istotne, będzie on zawierał m.in. listę projektów, które będą mogły się ubiegać o wsparcie.