Bialscy harcerze wyruszyli na szlak

„Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać – turystycznym szlakiem do harcerstwa” to tytuł projektu realizowanego przez bialskich harcerzy z ZHP w czasie lata 2020 r. Druhny i druhowie w czasie swoich wypraw poznawali miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków publicznych.

W ramach projektu zrealizowano szereg ciekawych przedsięwzięć.

 • W dn. 15 – 17 lipca 2020 r. zuchy z 23. Bialskiej Gromady Zuchowej „Bystre Asy” wyruszyły na swój biwak „Indiańska Wioska” do Starosiela niedaleko Dubienki. Zajęcia odbywały się m.in.
  w Strzeleckim Parku Krajobrazowym czy dawnej kopalni kredy w Chełmie. Szlaki zuchów prowadziły również przez Poleski Park Narodowy.

 

 • W dn. 25 lipca 2020 r. harcerze z Białej Podlaskiej wzięli udział w biegach na orientację „Żółwik III”, które miały miejsce w lesie Zapowiednik w Łukowie.
 • W dn. 29 lipca – 8 sierpnia 2020 r. druhny i druhowie uczestniczyli w obozie harcerskim „Dobra Pasterka” w Pasterce nieopodal szczytu – Szczelińca Wielkiego. Swoje namioty rozbili na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, który przemierzyli podczas wędrówek. Podczas wyjazdu zobaczyli również tysiącletni pomnik przyrody – dąb Bartek, odwiedzili Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny oraz Skalne Miasto w Adršpachu w Czechach.
 • W dn. 29 sierpnia 2020 r. liczna grupa członków bialskiego ZHP wzięła udział w Zlocie Hufca ZHP Łuków „Współczesny Sachem”. Zajęcia o tematyce indiańskiej zostały zorganizowane w słynącym  z walorów krajobrazowych parku Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

 • W dn. 4 – 6 września 2020 r. przyszli instruktorzy dotarli do Tułowic na teren Kampinoskiego Parku Narodowego. Tam ulokowano biwak kursu dla młodej kadry. Nie zabrakło czasu na wędrówki i gry terenowe.
 • W dn. 26 września 2020 r. harcerze zorganizowali wyprawę „Żartobliwy Żywot Żubra”
  do Białowieskiego Parku Narodowego. Odwiedzili Muzeum Przyrodniczo-Leśne. Wyruszyli także
  na rajd ścieżką „Żebra Żubra” i zwiedzili rezerwat pokazowy największych ssaków Europy.
  Po drodze wstąpili również do rezerwatu Kózki w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu

Nad realizacją projektu czuwał zespół młodej kadry z Białej Podlaskiej: pwd. Michalina Barabaniec,
pwd. Anna Daniłko, Joanna Kulawczuk, pwd. Grzegorz Lustyk, David Maukyan, Krystian Manukyan, Natalia Romaniuk, Adrian Winiarek. Wsparcia merytorycznego udzieliła Komenda Hufca ZHP Łuków, zwłaszcza Skarbniczka, phm. Magdalena Czerska-Sadło.

Przeprowadzone przedsięwzięcia zwiększyły świadomość ekologiczną harcerzy oraz pokazały potencjał tkwiący w środowisku spod znaku lilijki.

Autor: Komendant Hufca ZHP Łuków Michał Mojski