Setki milionów złotych dla naszego województwa. Senator Bierecki: zapewniam, że nie ustaniemy w wysiłkach na rzecz Południowego Podlasia

749.719.334 zł dla województwa lubelskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym 313 991 457 zł w ramach części wnioskowej. Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych.

Modernizacja istniejących budynków na potrzeby specjalistycznych przychodni i laboratorium przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju i Tarnogrodzie wraz z wyposażeniem, adaptacja budynku szkolnego na dom pomocy społecznej dla mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi czy przystosowanie oddziału Izby przyjęć do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i całodobowego lądowiska dla śmigłowców, by transportować pacjentów do specjalistycznych szpitali w m.in. Lublinie lub Łęcznej – to tylko niektóre inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach kolejnego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Głównym celem programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Do województwa lubelskiego trafi z budżetu państwa w sumie 749.719.334 zł. A to nie koniec, bo przed nami drugi nabór w części konkursowej.

 

O tym, ile środków trafi do województwa lubelskiego w ramach części konkursowej poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas rozstrzygnięcia konkursu. To kolejne pieniądze dla naszego regionu. Latem, dzięki środkom przekazanym w ramach pierwszego etapu programu przekazano środki wszystkim gminom i powiatom.

Lista inwestycji, które dostały dofinansowanie w sierpniu 2020 roku
12 mld bezzwrotnego wsparcia na inwestycje, edukację, cyfryzację, remonty szpitali, najróżniejsze projekty. Ponad 6 mld zł już jest na kontach samorządów na realizację poszczególnych programów. Dzisiaj kolejne 4 mld zł – mówił premier Mateusz Morawiecki. – Cała ta pula jest przeznaczona na inwestycje lokalne, które dla nas są inwestycjami strategicznymi. Nie tylko te wielkie, ale też te małe, które widzimy z okna. Mają one charakter strategiczny dla lokalnej społeczności.

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych:

  • 6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce)
  • 6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu – trzeba złożyć wniosek), w tym:

4,35 mld (nabór do 30.09.2020 – właśnie rozstrzygnięty)
1,65 mld (nabór ruszy wkrótce)

Rząd przekazał dodatkowo 250 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, na których funkcjonowały PGR-y.

Na co przeznaczymy przyznane właśnie środki?

Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości 313 991 457 zł pozwoli nam zrealizować kolejne ważne lokalne inwestycje. Dzięki przyznanym właśnie środkom będziemy mogli zrealizować m.in.:

  • wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dorohusku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części nieużytkowego poddasza na pracownie specjalistyczne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży;
  • termomodernizację budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne w Sławatyczach;
  • budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Maszki, Maszki k. Wojciechowa i Palikije Drugie;
  • budowę przedszkola i świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Granicach;
  • przebudowę drogi powiatowej Nr 1549L na odcinku od drogi wojewódzkiej 809 w m. Kawka od km 0+003,09 do km 2+462 o dł. 2458,91 m.

Pełna lista zadań sfinansowanych z części konkursowej dla województwa lubelskiego 

4,35 mld na inwestycje lokalne w gminach, powiatach i województwach

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.
Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – impuls inwestycyjny dla samorządów w czasie pandemii

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.
Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in. budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.

Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.