Elektrownia atomowa w Polsce! Minister Naimski zdradza szczegóły

To już ostatnia prosta! Polsko-amerykański Komitet Sterujący ma opracować szczegóły zakres zaangażowania strony amerykańskiej i sformułować propozycje finansowe zapewniające rozwój programu Polskiej Energetyki Jądrowej. O szczegółach w bardzo ciekawym wywiadzie opublikowanym w specjalnym wydaniu tygodnika „Sieci” mówi Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej

Podpisana umowa polsko – amerykańska prowadzi do przedstawienia naszemu rządowi kompleksowej oferty. Decyzję nasz rząd podejmie na przełomie 2021 i 2022 r.  – mówi minister Piotr Naimski.

Polskie elektrownie atomowe mają się stać przeciwwagą dla tradycyjnych elektrowni opalanych węglem, aby produkcja prądu w mniejszym stopniu obciążała klimat i środowisko, zgodnie z unijnymi koncepcjami Zielonego Ładu.

– Podpisana przeze mnie 22 października umowa – trzy dni wcześniej w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych podpisał ją sekretarz energii USA Dan Brouillette – obowiązywać będzie przez 30 lat i jeśli żadna ze stron nie zasygnalizuje woli jej wypowiedzenia, będzie automatycznie przedłużana na kolejne pięcioletnie okresy. Tym samym stwarza ona ramy do wieloletniej współpracy polsko- amerykańskiej w takich dziedzinach jak regulacje, badania, szkolenie kadr, rozwój łańcuchów dostaw, prowadzenie kampanii mających na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie cywilnej energetyki jądrowej, współpraca przy projektach dotyczących energetyki jądrowej w Europie. To odzwierciedla nasze oczekiwanie, by polski program energetyki jądrowej realizować wspólnie ze strategicznym partnerem – mówi minister Naimski w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”.

Jak podkreśla Piotr Naimski nie chodzi jedynie o samą budowę elektrowni jądrowych.

– Planujemy oddanie pierwszego reaktora w roku 2033 i ostatniego w 2043 – przez najbliższe 20 lat. Zależy nam na strategicznym partnerze, który będzie zaangażowany także w okresie pełnej eksploatacji tych elektrowni oraz ich odstawiania, co w energetyce jądrowej jest szalenie skomplikowanym procesem. Biorąc pod uwagę, że współczesne elektronie jądrowe zaprojektowane są, by produkować energię przez 60–80 lat, to wszystko oznacza, że szukamy partnera gotowego zaangażować się w ten projekt na najbliższe 100 lat – mówi minister.

Cały – niezwykle ciekawy – wywiad z Piotrem Naimskim w specjalnym, bezpłatnym wydaniu tygodnika „Sieci”. Sposób dostępu do wydania świątecznego jest niezwykle prosty: po szybkiej, zajmującej kilkadziesiąt sekund rejestracji, można pobrać „Sieci Extra” w formie PDF. Wystarczy wejść na stronę: https://siec.wpolityce.pl/sieciextra