Ważne! Wydłużono terminy składania wniosków do programów dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Wspieranie osób mniej samodzielnych w czynnościach dnia codziennego, umożliwienie odpoczynku od codziennej opieki nad niepełnosprawnym bliskim – to najważniejsze założenia programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. – Zdajemy sobie sprawę, że pandemia utrudnia wiele spraw. By umożliwić samorządom dołączenie do programu, zdecydowaliśmy o wydłużeniu terminów składania wniosków do przyszłorocznej edycji programów – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Z kolei Program „Opieka wytchnieniowa” powstał po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

– Oba te programy są niezwykle ważne i potrzebne, ponieważ realnie wpływają na poprawę jakości życia zarówno samych osób niepełnosprawnych, jak też ich bliskich. Bardzo zależy nam, by każdy, kto tego potrzebuje, mógł otrzymać pomoc – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Zdajemy sobie sprawę, że trwająca pandemia, braki kadrowe i inne związane z nią trudności sprawiły, że nie każdy samorząd zdążył skompletować potrzebne do dołączenia do programów dokumentacje. Dlatego zdecydowaliśmy o wydłużeniu terminów składania wniosków w ramach przyszłorocznej edycji obu programów – dodaje szefowa MRiPS.

Uwaga, ważne terminy!

Wnioski w ramach programów „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 8 stycznia 2021 r. (pierwotnie był to termin do 31 grudnia 2020 r.).

Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z programów wraz z listą rekomendowanych wniosków Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej w terminie do 29 stycznia 2021 r.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 12 lutego 2021 r.

Wsparcie powinno być powszechnie dostępne

W ramach obu programów gmina/powiat może liczyć na wsparcie finansowe w wysokości nawet do 100 proc. kosztów realizacji usługi.

– Chcemy, by usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opieka wytchnieniowa była powszechną formą wsparcia, by była dostępna wszędzie, gdzie jest potrzebna. Dlatego gorąco zachęcam samorządy do dołączania do programów – mówi minister Maląg.

Budżet programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 to 50 mln zł z Funduszu Solidarnościowego, z kolei budżet programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 wynosi 80 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.