Wiemy, kto wybuduje kolejny odcinek autostrady A2

W przetargu na zaprojektowanie i budowę około 12,5-kilometrowego odcinka autostrady A2 pomiędzy węzłem Łukowisko a rejonem miejscowości Swory (km 610+722) wpłynęło siedem ofert. To drugie z czterech toczących się postępowań przetargowych na przedłużenie autostrady od Siedlec do Białej Podlaskiej, na które poznaliśmy oferty. 

Najniższą ofertę na kwotę 369 000 001,17 zł złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor.

Pozostałe oferty:

403 714 582,30 zł, Strabag

415 120 281,44 zł, Polaqua

440 361 560,67 zł, Budimex

471 288 488,65 zł, Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construccion (partner)

510 904 597,00 zł, Mota-Engil Central Europe

514 681 885,11 zł, PORR (lider) i UNIBEP (partner)

Na realizację tej inwestycji przewidzieliśmy kwotę 494 802 366,74 zł.

Jak będą oceniane oferty?
Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: gwarancja (30 proc.), termin (10 proc.) oraz cena (60 proc.). Każdy z wykonawców zaproponował skrócenie czasu realizacji o trzy miesiące (z 36 do 33) oraz wydłużenie gwarancji z 5 do 10 lat na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem.

Najważniejsze terminy
Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w kwietniu 2021 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 33 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej w formie złożenia wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane zostało na grudzień 2021 r.

Zakres prac

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rodzaj nawierzchni, betonowa lub bitumiczna, określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

A2 od węzła Lubelska do granicy państwa

W sierpniu 2020 r. oddaliśmy do ruchu ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną tego roku podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami: Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. W przypadku środkowego odcinka węzeł Groszki – węzeł Gręzów w grudniu wybraliśmy najkorzystniejsza ofertę złożoną w przetargu. Obecnie prowadzona jest kontrola uprzednia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W grudniu otworzyliśmy oferty na pierwszy z czterech odcinków A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską. Chodzi o fragment węzeł Siedlce Zachód – rejon m. Malinowiec.

W przypadku ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią 30 grudnia 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Ważna inwestycja

Jak ważna dla naszego regionu wielokrotnie mówił senator Grzegorz Bierecki, jeden z patronów i orędowników projektu jej budowy.

– Miasta do których prowadzą autostrady mają zagwarantowany rozwój gospodarczy. W 2023 roku Biała Podlaska będzie skomunikowane z resztą Polski szybką autostradą. Warto również pamiętać, że będzie ona budowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z tym będzie autostradą bezpłatną – wyjaśniał w 2017 roku Grzegorz Bierecki.

Cel, który Bierecki postawił rządowi przed 3 laty dziś staje się faktem. Już niedługo nasz region zyska ogromny impuls inwestycyjny.

– Wielką pracę wykonał senator Grzegorz Bierecki. To jest praca kuluarowa, która polegała na udowodnieniu, że nasza lokalizacja jest ważniejsza niż inne – podkreślił z kolei były prezydent miasta a obecnie poseł PiS Dariusz Stefaniuk. Od ostatnich wyborów poseł aktywnie wspiera starania senatora w parlamencie, a efekty ich działań będą widoczne już wkrótce.