Dzieci wracają do szkoły. Połączenia autobusowe dla dzieci z Kodnia

 

 

 

 

Od 18 stycznia 2021 roku, zgodnie z zapowiedzią Rządu RP i informacjami przekazanymi z MEiN,  uczniowie z 1-3 szkoły podstawowej powracają do nauki w formie stacjonarnej w szkole. Uczniowie z klas 4 – 8 szkoły podstawowej w dalszym ciągu będą uczyli się  zdalnie z domu. Zasady będą obowiązywały przez kolejne tygodniechyba, że wprowadzone zostaną nowe regulacje. Dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi część zajęć zostanie zorganizowana w systemie stacjonarnym w szkole.

Podobnie jak to było w październiku i listopadzie, uczniowie z klasy 1b i klasy 2b przychodzą do szkoły na godzinę 8:00. Zajęcia będą się odbywały w wyznaczonych salach. Godziny zajęć i przerwy, tak jak we wrześniu 2020 r.

Dowożenie  dzieci do  szkoły (dla uczniów od „0” do 3) i przedszkola będzie się odbywało według załączonego rozkładu (obowiązuje rozkład z października 2020 r.) z drobnymi poprawkami uwzględniającymi zimowe warunki drogowe.

Dożywianie w  szkole (dla uczniów od „0” do 3) i przedszkolu pozostaje bez zmian.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach 4-8 będą pracowali w oparciu o obowiązujący tygodniowy rozkład zajęć, który może zostać minimalnie zmodyfikowany w zależności od potrzeb, warunków i sytuacji.

Zajęcia prowadzone zdalnie dla klas 4-8, będą opierały się na narzędziach komunikacji wykorzystywanych dotychczas, przede wszystkim Microsoft Teams.

Jednocześnie informuję, że uczniowie z klas 4-8 szkoły podstawowej, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, będziemy je organizować, uwzględniając  możliwości naszej szkoły, liczby uczestników oraz obowiązku jednoczesnego prowadzenia przez nauczycieli zdalnego nauczania.

Rodzice, którzy będą chcieli posłać swoje dzieci na konsultacje, są zobowiązani do wypełnienia druku deklaracji udziału dziecka w konsultacjach (dostępny na stronie internetowej placówki – nowy druk deklaracji.

Dyrektor placówki przypominam o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących ze względu na zagrożenie koronawirusem.: Jeszcze raz, gorąco, w imieniu swoim i wszystkich nauczycieli, apeluję o maksymalne przestrzeganie zasad ochrony osobistej: maseczki, dezynfekcja, dystans. Kochani chrońcie siebie, i Waszych najbliższych.

 

KURSY AUTOBUSÓW – od 18 stycznia 2021

w Zespole Placówek Oświatowych w  Kodniu

kierunek – Olszanki,  Zabłocie

 

PRZYJAZDY DO SZKOŁY         

 

6.50  Kodeń

7.10  Wólka Zabłocka                                     

7.15  Zabłocie                                  

7.25  Szostaki

7.40  Olszanki                        

7.50  Dobromyśl                                                                          

7.55  Kodeń  (szkoła)              

 

ODJAZDY ZE SZKOŁY (tylko jeden kurs):

                                                    

13.35  Kodeń(szkoła)                        

13.40  Dobromyśl                                 

13.50  Olszanki                                        

14.15  Szostaki                                   

14.25  Zabłocie                                    

14.30  Wólka Zabłocka                      

14.50  Kodeń                                                      

                                                       

KURSY AUTOBUSÓW – od 18 stycznia 2021

w Zespole Placówek Oświatowych w  Kodniu

 

 kierunek:  Kostomłoty

 

PRZYJAZDY DO SZKOŁY:                                                    

 

7.00  Kodeń

7.05  Elżbiecin                                          

7.10  Kąty                                                                                                             

7.15  Zagacie (przy krzyżu)                                     

7.18  Kopytów   (leśniczówka)                             

7.20  Kopytów (krzyżówki)

7.21  Kopytów ( przy dawnej szkole)                                    

7.22  Kopytów kol.                                                   

7.25  Kostomłoty II       

7.35  Kostomłoty I ( sklep)                                                                

7.38  Okczyn                                                                         

7.45  Okczyn( krzyżówki)                                      

7.55  Kodeń ( szkoła)                                       

                                                              

ODJAZDY ZE SZKOŁY:

 

13.30  Kodeń (szkoła )                              

13.32  Zagacie                                             

13.35  Kąty                                                

13.40  Zagacie                                                 

13.45  Kopytów                                           

13.50  kol. Kopytów                                   

13.55  Kostomłoty II                                  

14.00  Kostomłoty I (sklep)                        

14.10  Okczyn