Radzyń Podlaski będzie czystszy i cieplejszy. Wielka inwestycja w tamtejszym PEC

W Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim zostały zamontowane dwa silniki gazowe kogeneracyjne. Radzyńskie przedsiębiorstwo dostarczające energię cieplną do centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej od kilku lat starało się pozyskać fundusze unijne do zmodernizowania systemu ciepłowniczego, aby zmniejszyć spalanie miału węglowego, a w ten sposób ograniczać emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Starania te dopiero dzisiaj się finalizują.

Najważniejszą obecnie inwestycją jest budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opartej na pracy dwóch silników gazowych o łącznej mocy elektrycznej 1,2 MWel i mocy cieplnej 1,51 MWth. Zadanie to nosi nazwę: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim” w ramach POIiŚ 2014 – 2020. Budowa rozpoczęła się w drugiej połowie 2020 r. od posadowienia budynku obok ciepłowni, który obecnie jest wyposażany w potrzebne urządzenia. Instalacja ta ma ruszyć w końcu 2021 r. Kosztuje 7,329 mln zł. netto z czego 3,517 mln to dotacja z UE (47,99% całości), pozostała kwota 3,812 mln zł. to pożyczka z NFOŚiGW. Rezultatem będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 7829 t/rok i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23577,5 GJ/rok. Wysokosprawna kogeneracja poza produkcją energii elektrycznej w ilości ok. 7880 MWh/rok będzie produkowała energię cieplną w ilości ok. 39000 GJ/rok co stanowi ok. 27% obecnej produkcji ciepła. Spowoduje to zmniejszenie spalania miału węglowego o ponad 2 tys. ton rocznie. Od 2022 r. PEC Sp. z o. o. stanie się elektrociepłownią, ponieważ oprócz ciepła będzie produkowało także energię elektryczną.

Budowa wspomnianej instalacji stanowi pierwszy krok do osiągnięcia przez PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim systemu efektywnego energetycznie, czyli takiego który pozyskuje ciepło w ilości ponad 50% z odnawialnych źródeł energii. W naszym przypadku będzie to OZE + wysokosprawna kogeneracja. Posiadanie takiego systemu otwiera drogę do pozyskiwania dalszych środków unijnych na modernizację sieci ciepłowniczych. Żeby to osiągnąć należy w najbliższych latach iść w kierunku pozyskania nowoczesnych instalacji proekologicznych, w których źródłem energii cieplnej będą różne nośniki energii poza węglem. Perspektywa wsparcia tego typu zamierzeń w latach 2021 – 2027 jest obiecująca. Są to zadania ambitne, ale możliwe do osiągnięcia.

Źródło: Kocham Radzyń Podlaski