Ubezpieczenia na czas covidu

Gwałtowne zmiany wymagają skutecznych reakcji, a nasza przyszłość potrzebuje odpowiednich zabezpieczeń. Wydarzenia, które w ostatnich miesiącach dotknęły cały świat pokazują jasno – powinniśmy myśleć wyprzedzając fakty. Powinniśmy, zanim pojawią się trudności, podejmować działania zabezpieczające nas przed skutkami wydarzeń mogących nas zaskoczyć.

Słowo koronawirus, w ostatnim czasie, pojawia się w mediach nieustannie. Żyjemy w innej, trudnej do opanowania rzeczywistości. Nie oznacza to jednak, że musimy zdać się na los i skazać na nieznane. Dla każdego z nas, dla naszych rodzin, ważna jest stabilność rozumiana wielowymiarowo, bo przecież globalne zmiany rzutują na każdy aspekt naszego życia – na zdrowie, pracę, dostęp do środków finansowych. Warto zatem zastanowić się, kogo obrać za partnera w tych niepewnych czasach.

Propozycję dla przezornych Polaków przygotowała marka SALTUS Ubezpieczenia.

OPTIMUM MAX – pomyśl o sobie i swoich bliskich

Ubezpieczenie na życie OPTIMUM MAX, które dostępne jest także w placówkach Spółdzielczych Kas, nie jest związane z posiadanymi pożyczkami – to ochrona, którą może być objęta cała rodzina. W zależności od wariantu, można ubezpieczyć siebie (wariant „SINGIEL”) lub rozszerzyć ochronę na swoje dziecko („SINGIEL BIS”). Ubezpieczeniem można również objąć małżonka lub partnera (wariant „DUO”) a także całą rodzinę łącznie z dziećmi oraz rodzicami lub teściami (wariant „FAMILIA”). Wypłata świadczenia następuje w przypadku śmierci ubezpieczonego lub osób objętych ochroną, także w wyniku zakażenia koronawirusem. Ponadto świadczenie wypłacane jest (w zależności od wariantu ubezpieczenia) w przypadku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego lub członka rodziny, a także uszczerbku na zdrowiu i pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Należy pamiętać, że poza zdarzeniami będącymi następstwem nieszczęśliwego wypadku, obowiązuje okres karencji.

Do lekarza z SALTUS Ubezpieczenia

Zdrowie to jeden z kluczowych tematów, o jakich dyskutujemy i o jakich myślimy w ostatnim czasie. Choć sama polisa nie zapewni nam specjalnej obsługi w przypadku infekcji wirusem, który wywołał pandemię, widzimy że dostęp do lekarzy potrzebny jest nam do codziennego funkcjonowania. Dzięki SALTUS Ubezpieczenia i ubezpieczeniom zdrowotnym można ominąć wielotygodniowe kolejki do lekarzy lub na badania. Ubezpieczenie SALTUS na Zdrowie kierowane jest do osób w wieku 18-67 lat, które na podstawie skierowania od lekarza otrzymują szybki dostęp do badań diagnostycznych oraz konsultacji lekarzy specjalistów, tj. chirurga, dermatologa, kardiologa, neurologa, okulisty, otolaryngologa czy urologa. Obejmuje także wsparcie w chorobie, czyli wizyty domowe po nieszczęśliwym wypadku, działania z zakresu walki z boreliozą oraz konsultacje z lekarzem na odległość i dostęp do infolinii medycznej, gdzie można uzyskać informacje np. dotyczące działania leków czy przygotowania się do badań.

Ubezpieczenie SALTUS Kuracja ułatwia natomiast powrót do zdrowia po przebytym zawale serca, udarze mózgu lub nieszczęśliwym wypadku. Zapewnia nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów i badania diagnostyczne przez 6 miesięcy po zajściu nieszczęśliwego wypadku lub opuszczeniu szpitala. Pakiet obejmuje także wsparcie w chorobie, np.: organizację i opłacenie pobytu w sanatorium, kiedy tylko zrodzą się takie możliwości, pomoc pielęgniarki, dostarczanie leków, transport medyczny na badania kontrolne, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Myślimy o przyszłości z ubezpieczeniem

Pożyczkobiorcy Spółdzielczych Kas w okresie epidemii mogą także zabezpieczyć swoich bliskich ubezpieczeniem na życie TWOJA PROMESA. W przypadku śmierci ubezpieczonego, również spowodowanej COVID-19, jego rodzina otrzyma świadczenie stanowiące kwotę pozostałego do spłaty zadłużenia. Maksymalna suma ubezpieczenia uzależniona jest od wieku ubezpieczonego i wynosi nawet do 100 tys. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że ubezpieczenie TWOJA PROMESA objęte jest karencją od 1 do 3 miesięcy w zależności od wieku ubezpieczonego.

Obserwując nasze otoczenie widzimy, że konsekwencje pandemii znacznie wykraczają poza kwestie zdrowotne. Dotykają one sfery społecznej i gospodarczej. Myśląc o bezpiecznej przyszłości, warto brać pod uwagę także ubezpieczenie od utraty pracy. Z tą, wyjątkowo nieprzyjemną sytuacją, będą musieli zmierzyć się ludzie na całym świecie. Utrata źródła dochodu generuje problemy ze spłatą zobowiązań. Ubezpieczenie do pożyczek TWOJA POSADA gwarantuje wypłatę odszkodowania w wysokości 6 rat pożyczki zgodnie z pierwotnie ustalonym harmonogramem spłat pożyczki. Suma ubezpieczenia tej polisy może wynieść nawet 100 000 zł, a ochrona następuje już od następnego dnia po zawarciu umowy pożyczki – co oznacza brak karencji. Należy pamiętać przy tym, że wypłata odszkodowania może nastąpić, jeżeli ubezpieczony zarejestrował się w urzędzie pracy jako bezrobotny.

Świat dookoła nas zmienia się radykalnie. Nie wiemy, jak będzie wyglądał jutro, wiemy jednak, jak – w sprawdzony i rzetelny sposób – zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Szczegóły ubezpieczeń zdrowotnych SALTUS Ubezpieczenia wyjaśnią pracownicy placówek Spółdzielczych Kas . Zapraszamy.

 

Autor: artykuł sponsorowany: Saltus
Fot. Pixabay