Donoszą na wójta Kodnia w sprawie śmieci. Jerzy Troć: zarzuty wyssane z palca

Atak na wójta gminy Kodeń Jerzgo Trocia. Ktoś rozpuszcza fałszywe informacje o rzekomych nieprawidłowościach w gospodarce odpadami w gminie. Władze Kodnia odrzucają zarzuty i publikują miażdżące dementi wszystkich plotek.

Jak informuje „Słowo Podlasia” pisma z opisem rzekomej afery w Kodniu zostały wysłane do prokuratury, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Środowiska. Autor donosu prosi o wszczęcie kontroli w urzędzie gminy i na wysypisku śmieci, zarzucając m.in., że z powodu braku pieniędzy w budżecie śmieci wywożone są nielegalnie na nieczynne wysypisko.

– Te zarzuty są wyssane z palca i są wynikiem działań ludzi, którzy nie mogą pogodzić się z wynikami wyborów na wójta gminy Kodeń – kwituje Jerzy Troć a kierowany przez niego urząd publikuje bardzo dokładne, oparte na liczbach i dokumentach stanowisko, które powinno rozwiać wszystkie wątpliwości.

Oto jego treść:

W związku z kłamliwymi donosami kierowanymi w zakresie wyboru firmy, która odbiera i gospodaruje odpady z gminy Kodeń w 2021 r. przedstawiamy kilka faktów w tej sprawie.

Po pierwsze każdego roku firma odbierająca odpady wybierana jest na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieorganicznego. Decydującym kryterium wyboru jest cena.

Po drugie firma Dankor z Włodawy została wybrana również w tym trybie, gdyż jej oferta była o prawie 40 000,00 zł niższa niż oferta firmy EKO – BUG z Kobylan.

Oferta firmy:

Dankor – 797 331,60 zł

Eko Bug – 836 231,04 zł

Po trzecie nie jest prawdą, że firma Dankor z Włodawy odbiera odpady od 2015 r. Od 2015 r. do 2020 r. odpady odbierała firma Eko Bug z Kobylan, gdyż to ona przedstawiała niższe oferty. Decydującym kryterium dotyczącym wyboru firmy jest oferowana cena, tak aby mieszkańcy płacili za śmieci jak najmniej.

Po czwarte konkurencja w przetargu jest zawsze korzystna, bo wpływa na niższą cenę.

Po piąte gdyby w 2021 r. odpady komunalne Gminy Kodeń odbierała firma Eko – Bug z Kobylan stawka od mieszkańca byłaby wyższa i wynosiłaby około 19 zł, ze względu na ofertę wyższą o prawie 40 tys. zł.

Po szóste obecna stawka za odpady wynosząca 18 zł jest jedną z mniejszych w naszym regionie. Mieszkańcy gmin Terespol, Biała Podlaska i Miasta Terespol płacą stawkę wyższą, która wynosi 20 zł. Sąsiednia gmina Sławatycze ma stawkę taką samą czyli 18 zł.

Po siódme na wzrost cen za odpady wpływa wiele czynników, które są niezależne od nas: m.in. odbiór śmieci w podziale na coraz większą ilość frakcji, rosnące koszty zagospodarowania odpadów na instalacjach sanitarnych, mała konkurencja w przetargach, rosnąca ilość odpadów wytwarzanych w poszczególnych gospodarstwach, nie podawanie faktycznej ilości osób mieszkających w danym gospodarstwie.

Po ósme gmina Kodeń pozyskała ponad 30 tys. z Ministerstwa Środowiska na odbiór odpadów pochodzących z gospodarstw rolniczych pomagając mieszkańcom gminy w zagospodarowaniu tych odpadów.

Po dziewiąte będziemy dokładali wszelkich starań, aby gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Kodeń była realizowana prawidłowo i jak najtaniej. Będziemy wykorzystywali wszelkie narzędzia nadzoru nad tym systemem gospodarowania odpadów, w tym firmą która się tym zajmuje . Jednym z takich nowych rozwiązań jest ważenie samochodu odbierającego odpady na wjeździe i wyjeździe z gminy Kodeń.

Po dziesiąte już niebawem nowe dobre wiadomości w zakresie kolejnych pozyskanych środków i nowych inwestycji. Wspólnie idziemy w dobrym kierunku.

Źródło: FB/Słowo Podlasia Autor: red.
Fot. UG Kodeń