TERESPOL. Co dalej z tunelem w Terespolu? Ważna odpowiedź burmistrza miasta

Od pewnego czasu w mediach trwa gorąca dyskusja na temat inwestycji, która zostanie zrealizowana w Terespolu. Z racji na liczne pojawiające się pytania, w tej ważnej dla miasta kwestii, głos postanowił zabrać sam włodarz miasta Jacek Danieluk. Ze względu na szerokie spektrum tematu, wiele płaszczyzn i wątków, aby nie umknęła żadna ważna informacja postanowiliśmy zamieścić pełną treść oświadczenia burmistrza Terespola:
Oświadczenie Burmistrza Miasta Terespol w związku z zapytaniami dotyczącymi budowy dwupoziomowego skrzyżowania (obecnie tunelu) w Terespolu.
Szanowni Państwo.
W związku z trwającą burzliwą dyskusją w mediach społecznościowych dotyczącą trwających prac przy tworzeniu koncepcji przedprojektowej, która ma doprowadzić do budowy tunelu bądź wiaduktu pod lub nad torami kolejowymi w Terespolu, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w rzeczowych dyskusjach i konsultacjach. Jestem przekonany, że zdecydowana większość z Państwa chce, aby Terespol był miastem, do którego można dojść i dojechać, a linia kolejowa nie będzie stanowić ku temu przeszkody. Wiemy, że w ciągu najbliższych lat zostanie rozbudowana infrastruktura kolejowa od Małaszewicz do granicy z Terespolem. Dzięki temu ruch kolejowy zwiększy się o kilkadziesiąt składów pociągów towarowych po tzw. „Jedwabnym Szlaku”. Wydłużenie składu kolejowego może doprowadzić do zamknięcia przejazdu na ul. Wojska Polskiego. Brak nowych rozwiązań doprowadzi do ogromnych uciążliwości komunikacyjnych. Dzięki życzliwości rządu, parlamentarzystów, Urzędu Marszałkowskiego zmierzamy w kierunku rozwiązania tego problemu. Nie ulega wątpliwości, że na dzień dzisiejszy przedstawione 4 robocze warianty koncepcji przedprojektowej (ciągle modyfikowane) są na odcinku stosunkowo nieodległym od ul. Wojska Polskiego. Na forach internetowych pojawiły się liczne zapytania od mieszkańców miasta i osób zainteresowanych inwestycją. Serdecznie przepraszam, że nie jestem w stanie ze względów czasowych odpowiedzieć szybko na tak liczne wpisy. Tym bardziej, że część tych zapytań ma charakter „zaczepny”. Zwracam się do Państwa z prośbą o kontakt telefoniczny tel. 603 592 777 lub bezpośrednią rozmowę w Urzędzie Miasta. Zapewniam, że na wszystkie zadane pytania i wątpliwości udzielę odpowiedzi. Zaskakuje fakt, że internauci, którzy jeszcze niedawno twierdzili, że nie rozpoczną się żadne prace lub internauci, którzy nigdy nie interesowali się tym zadaniem, a nawet mieszkają daleko poza Terespolem są najbardziej aktywni na formach internetowych. Zaskakujące jest, że również wykazują niezwykłą „fachowość” w dziedzinie projektowania. Zwracam się z prośbą do internautów krytycznie nastawionych ukrywających się pod pseudonimami o wykazanie odrobiny odwagi i ujawnienie swojej tożsamości. Gdyby nie doszło do realizacji inwestycji to za kilka lat te same osoby dziś negujące wszystko, a wcześniej zupełnie niezainteresowane problemem zarzuciłyby obecnemu burmistrzowi i Radzie Miasta opieszałość i zaniechanie.
Pozwólcie Państwo, że odniosę się do większości zapytań oraz zarzutów:
1.Mieszkańcy nie byli wcześniej informowali o zamiarze budowy.
Dowód, że jest to nieprawda:
17 lipca 2019 r. wspólnie z radnym Dariuszem Herlikiewiczem w obecności Senatora RP Grzegorza Biereckiego odbyłem pierwszą roboczą rozmowę z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.
Informacja zamieszczona na stronie Urzędu Miasta Terespol oraz w Biuletynie Informacyjnym Miasta z grudnia 2019 r. str. 6
2 sierpnia 2019 r. dzięki życzliwości Senatora RP Grzegorza Biereckiego wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Jarosławem Tarasiukiem i Pracownikiem Urzędu Miasta Tomaszem Nazarukiem spotkaliśmy się w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej z Prezesem Zarządu Polskich Linii Kolejowych Ireneuszem Merchelem. Rozmowy dotyczyły znalezienia rozwiązania komunikacyjnego ułatwiającego przejazd przez tory kolejowe w rejonie obecnego przejazdu kolejowego na ul. Wojska Polskiego.
31 sierpnia 2019 r. – podpisanie trójstronnego listu intencyjnego pomiędzy PLK – Urzędem Marszałkowskim – Gminą Miasto Terespol w obecności osób wspierających inwestycję m. im. Premiera Jacka Sasina, Senatora RP Grzegorza Biereckiego, Posła na Sejm RP Dariusza Stefaniuka, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Wicewojewody Lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
Informacja Strona Urzędu Miasta oraz Biuletyn Informacyjny z grudnia 2019 r. str. 6
3 lipca 2020 r. w Terespolu w obecności Premiera RP Jacka Sasina, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Posła na Sejm RP Dariusza Stefaniuka, Wicewojewody Lubelskiego Roberta Gmitruczuka, którzy wspierają nasze miasto w dynamicznym rozwoju, zostało podpisane trójstronne porozumienie- wykonania koncepcji programowo- planistycznej.
Biuletyn Informacyjny Miasta z grudnia 2020 r. str. 3
20 listopada 2020 r. została podpisana umowa przez PLK na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, koncepcji programowo – przestrzennej z firmą Schuessler Plan Sp. z o. o.
Biuletyn Informacyjny Miasta z grudnia 2020 r. str. 3
Ponadto o całej inwestycji byliście Państwo informowani na licznych stronach internetowych i w mediach publicznych włącznie z TVP3.
2. Czy Pan jak i radni wiedzieli o tych lokalizacjach tuneli przed opracowaniem?
Burmistrz jak również Radni Miasta od pierwszej rozmowy z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem są bardzo zaangażowani w cały proces inwestycyjny. Wstępne robocze lokalizacje proponowane przez PLK zostały przedstawione w obecności Pana Premiera Jacka Sasina w Terespolu podczas letniego festynu. W związku z powyższym Radni i mieszkańcy byli o tym poinformowani. Obecnie trwają konsultacje ze społeczeństwem i nie ma jeszcze wyłonionego ostatecznego wariantu.
Dowód: strona Urzędu Miasta Terespol
3. Jakie konkretnie jest stanowisko zarządu miasta co do tych wariantów?
Czy te warianty są warte rujnowania 1/3 miasta?
W tej chwili trwają pierwsze konsultacje społeczne. Do 28 lutego ankiety również mogą wypełnić Radni. Zarząd Miasta nie tylko w Terespolu, ale i w innych miejscowościach na mocy ustawy już od wielu lat nie istnieje. Co do „zrujnowania 1/3 miasta” mam odmienne zdanie. Miasto stanie się bardziej nowoczesne. Budowa jednego ciągu komunikacyjnego wraz z tunelem to niewielka część Terespola, a nie 1/3 miasta. Ta inwestycja zdecydowanie służyć będzie rozwojowi i poprawie układu komunikacyjnego w mieście, a przede wszystkim ułatwi życie mieszkańcom.
4. Trzy warianty tuneli w Łobaczewie wiec komu ma to służyć? Dla Łobaczewa czy Terespola???
Tunelem będzie można wjechać do Terespola i wyjechać z Terespola w jak najbliższej odległości od obecnego przejazdu kolejowego. Rzecz oczywista – tunel ma służyć mieszkańcom miasta i przyjezdnym do Terespola. Złośliwość tą pozostawiam bez komentarza.
5. Jaka jest Panie Burmistrzu szansa byśmy mogli jako mieszkańcy realnie się wypowiedzieć?
Szanowni Państwo 8 lutego mielicie możliwość wzięcia udziału w pierwszych konsultacjach społecznych z projektantami. Najprawdopodobniej w marcu odbędą się kolejne konsultacje społeczne, o których zostaną Państwo poinformowani. Ponadto służę każdą odpowiedzią, proszę o kontakt.
6. Jaka jest szansa na realną dyskusję o Wariancie Mieszkańców – czyli wiadukt nad torami z ul. Orzeszkowej lub opcja przerzucenia ruchu na Kodeńską + kładka dla pieszych i rowerów nad torami tu gdzie teraz jest przejazd?
Wszystkie te propozycje były wielokrotnie zgłaszane do instytucji odpowiedzialnych za poszczególne zadania oraz omawiane na licznych forach. Ostateczny wariant koncepcji przedprojektowej pojawi się za kilka miesięcy. Obecnie ciągle trwają prace. Kładka dla pieszych została również przez mnie zgłoszona, poszerzenie ul. Kodeńskiej i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż niej – stosowne wnioski o dofinansowanie budowy będą złożone w momencie uruchomienia programów z dofinansowaniem zewnętrznym. Jeżeli chodzi o ul. Orzeszkowej – już w 2010 roku przed inwestycją PLK w Terespolu był rozpatrywany wariant budowy mniejszej obwodnicy miasta za Biedronką. Nie rozwiązuje to jednak obecnego problemu, mieszkańcy musieliby pokonywać zbyt duże odległości.
7. A czy te plany to tylko kwestia rozwiązania problemów z przejazdem kolejowym?
W ciągu najbliższych lat przejazd kolejowy może zostać całkowicie zamknięty, o czym jestem przekonany, że jesteście Państwo świadomi. Ponadto przy wyłonieniu konkretnego wariantu nad którym ciągle trwają prace zmieni się na lepsze układ komunikacyjny w mieście
8. Jaka będzie alternatywa dla pieszych i rowerzystów? Nie każdy ma samochód
W każdym z przedstawionym wariantów jest możliwość przemieszczania się pieszo i rowerem.
9. Skoro w 2019 roku były już wstępne warianty. To dlatego NIKT nie zapytał przez 2 lata o zdanie mieszkańców.
To nie tak. Informacje były zamieszczane na stronie internetowej miasta, facebooku Burmistrza i mediach społecznościowych. Już wówczas bardzo dużo mieszkańców było zainteresowanych i chętnie dzielili się swoimi uwagami.
10. Panie burmistrzu dużo Pan zrobił dobrego nie powiem, bo widać co nieco, czy tym projektem chce Pan przekreślić swoje dotychczasowe zasługi? a tak złych decyzji nikt Panu nie zapomni a dobre pójdą w niepamięć, czy warto??? Pan przekreślić swoje dotychczasowe zasługi? a tak złych decyzji nikt Panu nie zapomni a dobre pójdą w niepamięć, czy warto???
Zacny internauto dziękuję za docenienie mojej pracy, niemniej jednak jest co najmniej dziwne, że tak wielka inwestycja, która może rozwiązać problem komunikacyjny w mieście zamiast cieszyć wywołuje negatywne reakcje. Jestem przekonany, ze już niedługo podziękuje Pan wszystkim, którzy są zaangażowani w ten projekt.
11. Czy ktoś zadał sobie trud i sprawdził grunt, czy wytrzyma taką inwestycję skoro z budową dworca był problem, a istniejący obecnie po dworcem tunel dla ruchu pieszego się sypie. Jest popękany i stale stoi w nim woda. Tam jest tylko 3 metry głębokości. Tunel dla samochodów ma mieć 7m.
Dobre pytanie, tylko chciałbym przypomnieć, że wszystko ma swoje miejsce i czas, a badania geologiczne będą wykonywane niebawem. Dziwne jest, że jeszcze nie ma tunelu, a już niektórzy wiedzą, że będzie tam „stała woda”.
12. Zwracam się z pytaniem do uczestników konsultacji w sprawie tuneli czy firma przedstawia już jakieś badania geologiczne ? Bo chyba od nich też będzie zależeć inwestycja. Czy ktoś omawia sprawę ewentualnych napraw budynków w których mogą pękać ściany od robót ziemnych na taką skalę jak się proponuje?
Badania geologiczne przeprowadzone zostaną niebawem, a gdyby pojawiły się ewentualne szkody (czego nie zakładam) inwestycja będzie ubezpieczona.
13. Szanowny Panie Burmistrzu, czy możecie Państwo zobowiązać niemiecką firmę Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., która dla miasta organizuje dziś konsultacje on-line by nagrała to spotkanie? Jako administrator (organizator spotkania) firma może to zrobić. Temat jest tak ważny dla mieszkańców Terespola, że byłoby dobrze by nagranie oficjalnie mogli obejrzeć (na stronie miasta lub You Tube) także mieszkańcy, którzy dziś nie będą mogli uczestniczyć.
Jest to pytanie do firmy projektowej, która zorganizowała konsultacje społeczne. Odpowiedź projektantów:
„Nie jesteśmy upoważnieni do udostępniania nagrania z konsultacji ze względu na ochronę danych osobowych oraz udostępnianie wizerunków osób trzecich uczestniczących w konsultacjach. Przy udostępnianiu na stronie miasta nagrania, nikt nie będzie miał kontroli w jakim celu zostanie ono pobrane i wykorzystane prze inne osoby”.
14. Panie Burmistrzu @ Jacek Danieluk, czy możecie Państwo dać jakiś post w sprawie tunelu, by mieszkańcy mogli otwarcie wyrażać swoje zdanie na temat wariantów w komentarzach? Gdzie mamy dyskutować skoro ankiety są tajne? Jak mamy wzajemnie poznać nasze wspólne stanowisko? Jak miasto chce poznać zdanie mieszkańców skoro pytanie o nie tylko w tajnych ankietach?!? Chcemy możliwości publicznego wyrażania opinii. Proszę nam to umożliwić. Proszę wysłuchać głosu mieszkańców!
Jest to chyba jakieś nieporozumienie. Państwo dyskutujecie i możecie wyrażać swoje opinie na wszelkich forach internetowych, również facebook burmistrza, a mój telefon jest dostępny dla wszystkich. Ankiety są jawne, zamieszczone na stronie internetowej miasta (w wersji papierowej – sekretariat UM), można je podpisać imiennie, do czego Państwa zachęcam. Publicznie wyrażają Państwo swoją opinię, a każdy głos jest niezwykle ważny.
15. Panie Burmistrzu, Drodzy Urzędnicy czy jako mieszkańcy możemy prosić o udostępnienie ponad 2 godzinnej dyskusji z konsultacji on-line które odbyły się 8 lutego? Spotkanie było nagrywane (informowały o tym panie prowadzące).
Konsultacje są procesem społecznym publicznym, i fajnie byłoby gdyby mieszkańcy Terespola którzy nie mogli wówczas wziąć udziału mieli możliwość wysłuchania tej debaty. Szczególnie, że tłumaczono tam na czym ma polegać każdy z wariantów. Skąd niby mamy brać wiedzą, skoro nagranie i ankiety są tajne, a nikt z mieszkańcami nie rozmawia i nie wyjaśnia?
Jak już powiedziałem nie miasto było głównym organizatorem konsultacji, tylko firma projektowa, natomiast już niedługo odbędą się kolejne konsultacje społeczne, na które wszystkich serdecznie zapraszamy. Odpowiedź zawarta w pytaniu 13.
16. Panie burmistrzu padają pytania gdzie pobrać papierową wersję ankiety? Ja na przykład nie posiadam drukarki ,podejrzewam że wielu mieszkańców też.
Aby pobrać papierową wersję ankiety serdecznie zapraszam do Urzędu Miasta – sekretariat.
17. Czy władze miasta mają cokolwiek do powiedzenia, czy mają jedynie wykonać wolę PKP i biznesu logistycznego?
Wielokrotnie informowałem, że stronami umowy jest PLK, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Gmina Miasta Terespol. Państwa głos oraz wypełnienie ankiety (najlepiej, żeby nie było żadnych wątpliwości z własnoręcznym podpisem), jest niezwykle ważne i będzie brane pod uwagę.
Szanowni Państwo.
Gdybym mógł w jakikolwiek sposób udzielić jeszcze dodatkowych odpowiedzi proszę o bezpośredni kontakt.
No cóż każda inwestycja budzi liczne wątpliwości i pytania. Proszę zwrócić uwagę w jakim tempie w ostatnich latach miasto Terespol się rozwija. Wszystkie działania, które są przeze mnie oraz większość Radnych Miasta przy współpracy z Państwem podejmowane, służą wszystkim mieszkańcom.
Serdecznie dziękuję zdecydowanej większości mieszkańców miasta za wsparcie przy dążeniu do tak ważnej strategicznej inwestycji.
Kilka pomiarów odległościowych dla poruszających się samochodami.
(fot. sektory)
Przyjęte zostały przykładowe sektory 1, 2, 3 i 4 ( załącznik Mapa Terespola)
(fot. tabela)
Pragnę również zaznaczyć, że te same przykłady przy wariancie 1, 2 i 4 niewiele by od sobie odbiegały ze względu na stosunkowo niewielkie odległości między rozwiązaniami. Bez budowy tunelu pokonujący drogę samochodem musieliby zdecydowanie pokonać większą trasę. Oczywistym jest również, że jeszcze większe utrudniania pojawiłyby się dla poruszających się pieszo i rowerzystów.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta
Jacek Danieluk

Oświadczenie Burmistrza Miasta Terespol w związku z zapytaniami dotyczącymi budowy dwupoziomowego skrzyżowania (obecnie…

Opublikowany przez Jacka Danieluka Środa, 17 lutego 2021