Miliony na gospodarkę wodno-ściekową

Wsparcie na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz na zakup
i montaż urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego wręczono umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Łączna kwota dofinansowania, która trafi do lubelskich gmin to ponad 90 milionów złotych.

Ze względu na ograniczenia kontaktów społecznych oraz przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, umowy odebrali dziś przedstawiciele 10 gmin tj.:

  1. Gmina Mełgiew – wartość umowy: 1 256 672,00 zł.
  2. Gmina Wola Uhruska – wartość umowy: 1 258 796,00 zł.
  3. Gmina Chełm – wartość umowy: 775 677,00 zł.
  4. Gmina Kodeń – wartość umowy: 1 702 916,00 zł.
  5. Gmina Fajsławice – wartość umowy: 36 086,00 zł.
  6. Gmina Rejowiec Fabryczny – wartość umowy: 1 754 563,00 zł.
  7. Gmina Potok Wielki – wartość umowy: 538 736,00 zł.
  8. Gmina Rudnik – wartość umowy: 443 999,00 zł.
  9. Gmina Niedźwiada – wartość umowy: 682 088,00 zł.
  10. Gmina Bełżyce – wartość umowy: 1 995 786,00 zł.

W ramach PROW 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zostały przeprowadzone już dwa nabory. Po pierwszym podpisano 75 umów o przyznanie pomocy finansowej na kwotę ponad 80 mln zł. W odpowiedzi na ogłoszony drugi nabór zostało złożonych 113 wniosków na kwotę około 106 mln zł. Po przeprowadzonej weryfikacji, na listę rankingową zakwalifikowało się 108 wniosków (operacji).

Na podpisanie umowy ze wszystkimi wnioskodawcami zakwalifikowanymi
do finansowania potrzebna jest kwota ok. 100 mln zł. Aktualnie Samorząd Województwa Lubelskiego, dysponuje kwotą ponad 90 mln zł, co umożliwia podpisanie 97 umów o przyznanie pomocy finansowej. Po zakończeniu prac Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad zmianą rozporządzenia o podziale środków z PROW, Samorząd Województwa Lubelskiego otrzyma dodatkowe środki finansowe umożliwiające podpisanie umów z pozostałymi wnioskodawcami, znajdującymi
się na liście rankingowej.

Zainteresowanie inwestycjami w gospodarkę wodno-ściekową pokazuje jak wielkie
są nadal potrzeby w tym zakresie w naszym województwie. Zamierzamy kontynuować rozpoczęte działania, aby wszystkie zainteresowane gminy mogły uzyskać wsparcie
i wykonać planowane inwestycje.
mówi Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

 Gminy oraz Spółki im podległe mogły liczyć na kwotę pomocy w wysokości do 2 mln zł. Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” skierowane są do gmin wiejskich
i miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Wsparcie można było otrzymać na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych.

Pod względem skanalizowania województwo lubelskie ze wskaźnikiem 53% zajmuje ostatnie miejsce w kraju. Niewiele lepiej wygląda sytuacja z wodociągami. Tutaj zajmujemy 14. pozycję na 16. województw.

Źródło: UMWL Autor: UMWL
Fot. Piotr Wójcik/UMWL