Nasz region znowu ma szanse udowodnić, że jest królestwem pszczół! Kolejna szansa dla dzieciaków na atrakcyjne nagrody

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (główny organizator) w partnerstwie Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych , a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie (współorganizatorzy) zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Co zawdzięczam pszczołom?”.

Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.

Konkursowym zadaniem jest poznanie zwyczajów pszczół, a następnie samodzielnie narysowanie, namalowanie lub wyklejenie odpowiedź na konkursowe pytanie. Praca powinna być wykonana w wymiarze przestrzennym płaskim dowolną techniką (np. rysunek, malowanka, wydzieranka itp.), koniecznie w formacie poziomym na kartce A3 lub A4.

W tegorocznej edycji czekamy wyłącznie na zgłoszenia elektroniczne, przy czym:

  • najpierw należy wypełnić interaktywny formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi zgodami, który znajduje się na stronie głównego organizatora pod adresem lubelskie.pl/pszczola w zakładce „Konkursy” (na dole strony),
  • potem należy dosłać skan lub zdjęcie pracy na adres skrzynki mailowej [email protected], w tytule wpisując hasło: KONKURS PLASTYCZNY „CO ZAWDZIĘCZAM PSZCZOŁOM?”.

UWAGI TECHNICZNE:

  • Skany (PDF) lub zdjęcia (JPG) pracy powinny odzwierciedlać pełny, wyraźny obraz pracy (bez „obcinania” fragmentów).
  • Na obrazie nie mogą znajdować się jakiekolwiek znaki, w tym litery i cyfry.
  • W tytule pliku należy wpisać: pierwsze trzy litery imienia_ pierwsze trzy litery nazwiska_ kategoria, np. Jan_Kow_Szkolna (Jan Kowalski), Ann_Now_Przedszkolna (Anna Nowak).

Zgłoszenia oraz prace konkursowe przesyłają organizatorowi rodzice/opiekunowie uczestników.

Termin nadsyłania prac upływa 4 maja 2021 r.

Do zwycięzców w dwu kategoriach wiekowych (przedszkolnej i szkolnej) trafią nagrody rzeczowe, w tym do:

  • laureatów 1. miejsc – dwie nagrody o wartości ok. 600 zł każda,
  • laureatów 2. miejsc – dwie nagrody o wartości ok. 500 zł każda,
  • laureatów 3. miejsc – dwie nagrody o wartości ok. 400 zł każda.

Jury przyzna także po 50 wyróżnień w obu kategoriach, czyli w sumie 100 równorzędnych nagród rzeczowych o wartości ok. 150 zł każda.

Projekt realizowany jest w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.

Kontakt:

Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie: piętro IV, pok. 4.403, tel. (81) 44 16 764, e-mail: [email protected].