Spotkanie marszałków Polski Wschodniej

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wziął dzisiaj udział w spotkaniu grupy roboczej Domu Polski Wschodniej. Podczas wideokonferencji poruszano wiele tematów, m. in. omówiono funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli, projekt planu strategicznego na lata 2021-2026, oraz Program Polski Wschodniej. W tym roku Województwo Lubelskie jest koordynatorem działań wspólnych DPW.

W ramach spotkania marszałek Stawiarski przedstawił zakres funkcjonowania Domu Polski Wschodniej w czasie pandemii. W ciągu ostatnich miesięcy udało się zorganizować cztery spotkania z pięciu (cykl „Kawy z Ekspertem”). Jednym z takich wydarzeń było zorganizowane przez nasze województwo panelu „Gospodarka o obiegu zamkniętym – fundusze UE na zieloną transformację regionów”.

DPW uczestniczy także jako partner merytoryczny w Samorządowym Kongresie Gospodarczym II Forum Regionów Trójmorza. W trakcie tego wydarzenia organizuje jeden z kluczowych paneli dyskusyjnych „Połączenia transportowe jako czynnik rozwoju regionów Trójmorza”, z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Ministerstwa Infrastruktury.

Lubelskie, jako koordynator działań, przygotowuje także na czerwiec konferencję on-line dotyczącą „Znaczenia programów Interreg w rozwoju województw Polski Wschodniej”. Podczas spotkania zaplanowano 2 panele dyskusyjne oraz wystąpienia gości.

Źródło: www.lubelskie.pl
Fot. www.lubelskie.pl