Duże wsparcie dla szpitala w Parczewie. Burmistrz Kędracki dziękuje Biereckiemu i Sasinowi

Kolejne środki na walkę z koronawirusem przekazały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz spółki zależne PPMT i DOLKOM. Ponad 657 tys. zł na zakup urządzeń medycznych otrzymały: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. oraz Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy. Grupa Kapitałowa PLK skierowała już blisko 8 mln zł pomocy na zakup sprzętu, środków i pilne potrzeby szpitali.

– Wsparcie dla szpitala w Parczewie, a mam nadzieję, że wkrótce będą kolejne dobre informacje dla SPZOZ. Ogromne podziękowania w imieniu samorządu parczewskiego i jego mieszkańców dla Pana Premiera Jacek Sasin, Senatora RP Grzegorza Biereckiego oraz Ryszard Madziar wraz z całym zespołem, którzy osobiście zaangażowali się w przekazywanie pomocy Spółek Skarbu Państwa poprzez udzielanie wsparcia naszemu szpitalowi. Serdecznie dziękuję! – napisał na Facebooku burmistrz Parczewa.

 

Wsparcie dla szpitala w Parczewie, a mam nadzieję, że wkrótce będą kolejne dobre informacje dla SPZOZ. Ogromne…

Opublikowany przez Pawła Kędrackiego Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

W kwietniu pół miliona złotych wsparcia finansowego przekazała Grupa Kapitałowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na zakup tomografu komputerowego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie (PLK – 458 316 zł, DOLKOM – 41 684 zł). Zakup urządzenia umożliwią środki przekazane przez Grupę Kapitałową PLK oraz inne spółki Skarbu Państwa.

– Grupa Kapitałowa PLK kolejny raz wykazuje się społeczną odpowiedzialnością i wspiera codzienną walkę medyków o zdrowie chorych na COVID-19. Przekazane szpitalom środki pozwalają skuteczniej walczyć o życie pacjentów – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Od początku pandemii, dla 11 jednostek i instytucji służby zdrowia Grupa Kapitałowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przekazała już blisko 8 mln zł.

– Szanujemy i cenimy codzienną troskę pracowników szpitali i ośrodków medycznych o życie i zdrowie pacjentów w całym kraju. Grupa Kapitałowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zgodnie z możliwościami wspiera zakup sprzętu i zabezpieczenie sanitarne jednostek ochrony zdrowia. Na potrzeby walki z COVID-19 przeznaczyliśmy blisko 8 mln zł – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

O pieniądze dla parczewskiego szpitala  mocno zabiegał senator Grzegorz Bierecki. Senator od początku pandemii bardzo angażuje się we wspieranie placówek służby zdrowia na Południowym Podlasiu. Już w marcu ubiegłego roku w rozmowie z naszym portalem Bierecki zapewnił, że zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu jest dla niego priorytetem.

– Zrobię wszystko, by mieszkańcy naszego regionu mieli jak najlepszą opiekę medyczną – mówił Bierecki.

Od miesięcy Bierecki aktywnie uczestniczy w pracach parlamentarnych, prowadzi liczne rozmowy z przedstawicielami władz zarządu województwa i wojewody, by nasze placówki ochrony zdrowia otrzymywały dodatkowe wsparcie. Na bieżąco monitoruje sytuację.

Podobnie wicepremier Jacek Sasin zabiega o to, by podległe mu spółki skarbu państwa pamiętały o mieszkańcach tak lekceważonych przez rząd PO-PSL wschodnich rejonów Polski.