JANÓW PODLASKI. W liceum będą uczyć przyszłych policjantów, strażników granicznych i więziennych

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim tworzy Liceum Ogólnokształcące, gdzie będą uczyć kształcić przyszłcyh mundurowych: funkcjonariusz straży granicznej, policyjnej, służby celno-skarbowej, służby więziennej. Powstanie także technikum, w którym uczyć będą przyszłych hotelarzy, hodowców koni i specjalistów od mechanizacji i agrotroniki.

We wszystkich klasach licealnych będą takie przedmioty rozszerzone jak: j. obcy  (j. angielski lub j. rosyjski – kontynuacja ze SP) oraz do wyboru jeden przedmiot z następujących przedmiotów: j. polski, historia, WOS, geografia. W szkole nie narzucają przedmiotu rozszerzonego „z góry”, to uczeń dokonuje wyboru, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. To jest ważne, gdyż na egzaminie maturalnym od roku 2023 jeden z przedmiotów dodatkowych zdawany na poziomie rozszerzonym abiturient będzie musiał napisać na  30%, aby zdać egzamin maturalny.

Klasy mundurowe będą uczyć się pod okiem czynnych funkcjonariuszy służb mundurowych dodatkowego przedmiotu kierunkowego oraz samoobrony. Uczniowie będą uczestniczyć w obozach szkoleniowych oraz wyjazdach edukacyjnych.

– Jesteśmy jedyną placówką edukacyjną w regionie, która na mocy porozumienia z Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej realizuje nowy, ciekawy kierunek, komponujący się  z systemem szkolenia przyszłej kadry Służby Więziennej. Za wykształcenie średnie uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą więzienną kandydaci do Sił Zbrojnych RP, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej otrzymają dodatkowych 30 pkt. (maksymalny wynik) podczas rekrutacji – czytamy w informacji przekazanych przez dyrekcję szkoły

Technikum w ostatnich latach trzykrotnie było wyróżnione w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw”. W 2018 r. uzyskało tytuł szkoły ze srebrną tarczą, w 2019 r. znalazło się w zaszczytnym gronie szkół ze złotą tarczą, a w  bieżącym roku, jako jedyna szkoła w powiecie bialskim, otrzymała tytuł szkoły z brązową tarczą.

Uczniowie mają też możliwość odbywania staży zagranicznych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Nabyte w ten sposób zawodowe doświadczenie pozwala na bycie konkurencyjnym na rynku pracy.

Młodzież odnosi wiele sukcesów, w tym również sportowych. Już po raz czwarty szkoła wygrała Współzawodnictwo Sportowe Szkół Powiatu Bialskiego. W tym roku otrzymaliśmy tytuł laureata w kategorii edukacja w konkursie Inspirator Kariery  edycja 2020. Tytuł Inspirator Kariery to szczególne wyróżnienie przyznawane za profesjonalizm oraz wysokie standardy działania w dziedzinie kształcenia zawodowego.

Uczniowie otrzymują: Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Urzędu Marszałkowskiego „Lubelska kuźnia talentów”, Stypendium Starosty Bialskiego.

DANE KONTAKTOWE:

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

  1. Siedlecka 1

tel.: (83) 341 30 56

email: [email protected]

www.zsjp.janowpodlaski.net

https://www.facebook.com/ZespolSzkolImANaruszewiczaWJanowiePodlaskim