Wielki sukces ucznia z Radzynia. Jest wśród najlepszych z najlepszych!

Wojciech Kukiełka, uczeń drugiej klasy I LO w Radzyniu Podlaskim zakwalifikował się do finału ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej. Nauczycielem-Mistrzem Wojtka jest Leszek Szalast. 

Jak czytamy na stronie I LO Olimpiada Astronomiczna jest olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą i rozszerzającą treści podstaw programowych z fizyki oraz geografii w zakresie elementów astronomii. Organizatorem Olimpiady Astronomicznej jest Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Celem zawodów jest sprawdzenie wiedzy uczniów w ten sposób, by pobudzać ich twórcze myślenie i kształtować umiejętność samodzielnej pracy.

19 marca 2021 przeprowadzono półfinały olimpiady, w których uczestniczyło 65 uczniów spośród 66 zakwalifikowanych do tych zawodów. Eliminacje zlokalizowane były w sześciu Liceach Ogólnokształcących: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie; Uniwersyteckim LO w Toruniu; XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie; XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie; I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.

Wojtek rozwiązywał zadania i walczył o awans do finału w renomowanym XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie a współzawodniczył z uczniami z największych miast w Polsce.

Serdecznie gratulujemy Wojtkowi, panu Leszkowi Szalastowi i całemu liceum. Południowe Podlasie jest z Was dumne!

Źródło: I LO Autor: red.