Świętowaliśmy jubileusz powołania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

W Chełmie odbyły uroczystości z okazji 30. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Uczestniczył w nich wojewoda lubelski Lech Sprawka. Jubileuszowe spotkanie odbyło się na terenie Komendy NOSG. Poprzedziła je msza św. w kościele pw. Świętego Kazimierza Królewicza sprawowana pod przewodnictwem ks. kan. ppłk SG Wiesława Kondraciuka.

Bóg, honor, Ojczyzna – te trzy słowa, które znajdują się na sztandarach Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej stanowią świadectwo tego, że u podstaw Państwa codziennej, niełatwej służby całemu społeczeństwu leżą te wartości, które wypisane są także w Państwa sercach. Dzisiejsze święto jest niezwykle ważne nie tylko dla funkcjonariuszy i pracowników, ale dla szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa nas wszystkich. Straż Graniczna pełni niezwykle istotną rolę w naszej państwowości, a także w budowaniu pozycji Polski w kontekście bezpieczeństwa europejskiego. Służba, którą wykonujecie jest nie tylko obowiązkiem, ale także powołaniem, które wspiera dotrzymywanie przysięgi złożonej na wierność Ojczyźnie, przestrzeganie zasad, poszanowanie dla innych ludzi. Te niezmienne wartości, pomimo upływu czasu stają u podstaw poświęcenia sił, zdrowia i oddania życia za innych, za wolność, za Ojczyznę. Życzę, byście służąc Polsce zawsze stawali na wysokości zadania, byście pełnili swoje obowiązki zawsze wierni tradycji przodków oraz trwałym wartościom – mówił wojewoda Lech Sprawka.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Polskich Służb Granicznych. Istotnym elementem było wręczenie aktów mianowania na pierwszy stopień oficerski, medali za długoletnią służbę, odznaczeń za zasługi dla Straży Granicznej, odznaczeń kombatanckich Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty, Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu oraz awansów.

Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym i awansowanym. Wierzę, że prezentowana przez Was postawa poszanowania i zaangażowania w służbę jest ugruntowana w dorobku Straży Granicznej, która korzysta z etosu dawnych formacji granicznych. Miały one swój udział w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wielu żołnierzy poświęciło życie w imię wolności przyszłych pokoleń. Było to świadectwo ogromnego męstwa i odwagi. My, funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej pamiętamy o historii, i z zaangażowaniem tworzymy własną, m.in. poprzez wydarzenia, jak to dzisiejsze. Historia nas kształtuje i wzbogaca – podkreślał komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Szcząchor.

Podczas spotkania otwarto Salę Tradycji mieszczącą się w Nadbużańskim Oddziale SG. Funkcjonowanie Sali utworzonej w celu upamiętnienia i kultywowania tradycji ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej, od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku do czasów współczesnych, zapoczątkowało symboliczne przecięcie wstęgi. Ekspozycja zawiera pamiątki związane z polskimi formacjami granicznymi II RP m.in.: dokumenty, zdjęcia, elementy umundurowania oraz wyposażenia żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej II RP, przedmioty związane z patronem Oddziału – 27 Wołyńską Dywizją Piechoty Armii Krajowej.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie powstał w wyniku rozwiązania Nadbużańskiego Batalionu Wojsk Ochrony Pogranicza, który sformowano na bazie Nadbużańskiej Brygady WOP. NOSG na podstawie decyzji komendanta głównego Straży Granicznej z dnia 18 września 1991 r. został nadany sztandar i imię „27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej’”.

W dowód uznania za wierną, ofiarną i wytrwałą służbę Rzeczypospolitej Polskiej, z życzeniami wielu sukcesów w dalszej służbie ku chwale Ojczyzny, wojewoda lubelski przyznał okolicznościowy dyplom uznania. W Wyróżnieniu dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej wojewoda wskazał na liczne, profesjonalne i dalekowzroczne działania na rzecz budowania bezpieczeństwa granic, trud i determinację w walce z pandemią, dbałość o stały rozwój, szacunek dla tradycji, harmonijne współdziałanie z instytucjami mundurowymi oraz z podmiotami działającymi na rzecz dobra wspólnego, świadectwo patriotyzmu i odpowiedzialności za Polskę, życzliwość, zrozumienie i wsparcie inicjatyw realizowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

Źródło: LUW Lublin
Fot. Katarzyna Link/LUW