Zawsze gotowi, zawsze blisko. Święto lubelskich terytorialsów

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” już po raz piąty obchodziła swoje święto. Podczas uroczystości miała miejsce 33. przysięga wojskowa żołnierzy 2 LBOT, promocje podoficerskie, wręczenie odznaczeń państwowych i wyróżnień oraz nadanie tradycji i patronów pododdziałom. W obchodach wziął udział wojewoda lubelski Lech Sprawka.

 Aktywność żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej nie wynika z obowiązkowego naboru, ale z woli danej osoby. To jest najcenniejsze w Waszej służbie, że chcecie poświęcić duży fragment życia osobistego w służbie Ojczyźnie, w służbie mieszkańcom województwa lubelskiego i wszystkim wspólnotom, które składają się na wspólnotę polskiego narodu – mówił wojewoda lubelski. – Dlatego wszystkim żołnierzom, którzy złożyli dzisiaj przysięgę serdecznie dziękuję za taką postawę oraz że chcieliście wstąpić do tej formacji i poprzez swoje zaangażowanie służyć Polsce i Lubelszczyźnie – dodał.

Święto 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zostało ustanowione decyzją MON w 2017 roku, na pamiątkę największej bitwy partyzanckiej oddziałów „Zapory” z niemieckim okupantem, która rozegrała się 24 maja 1944 roku pod Krężnicą Okrągłą. W tegorocznych obchodach wzięli udział poza żołnierzami i pracownikami 2 LBOT wraz z rodzinami, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, środowisk kombatanckich, służb mundurowych, instytucji wojskowych i cywilnych.

– Przysięga wojskowa jest fundamentem, podstawą, na której zbudowany jest duch i morale armii, jest wyrazem dążeń postawionych żołnierzowi przez naród, jest źródłem siły moralnej. Dzisiejsza uroczystość wskazuje drogę i cel, jakim jest stanie na straży niepodległości naszego kraju. Słowa roty przysięgi wojskowej są zobowiązaniem i drogą na przyszłość, przypominają o patriotyczych wartościach – mówił do podkomendnych dowódca 2 LBOT płk Tadeusz Nastarowicz.

Podczas obchodów święta, przysięgę wojskową złożyło 55. nowych żołnierzy – ochotników z województwa lubelskiego, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i zasilili szeregi 2 LBOT. Do nich zwrócił się w liście minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak: – Dziś, wypowiadając słowa przysięgi wojskowej, również Wy stajecie się „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Odpowiedzialność za wizerunek formacji, Wojska Polskiego, a przede wszystkim za bezpieczeństwo mieszkańców najbliższej okolicy spocznie na Waszych barkach. Jestem przekonany, że nie zawiedziecie w chwili próby! – podkreślił minister Błaszczak.

Ważnym elementem święta 2 LBOT była promocja na pierwszy stopień podoficerski w ramach kursu „Sonda”. Awanse na stopień kaprala odebrało w sumie 24. absolwentów 6. edycji tego projektu, a dodatkowo czterech z nich zostało wyróżnionych listem gratulacyjnym Dowódcy 2 LBOT za bardzo dobre wyniki podczas szkolenia. Zostały również wręczone odznaczenia i wyróżnienia dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy Obrony Terytorialnej. Jednym z odznaczonych był ppor. Damian Duda z 21 batalionu lekkiej piechoty z Lublina, któremu – za ratowanie życia ludzkiego i bohaterską postawę podczas tragicznych wydarzeń na Giewoncie w sierpniu 2019 roku – wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczył Brązowy Krzyż Zasługi, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy decyzji ministra obrony narodowej, bataliony wchodzące w skład 2 LBOT otrzymały tradycje, nazwy wyróżniające oraz patronów. 21 Batalion Lekkiej Piechoty w Lublinie przejmuje i kultywuje tradycje 8. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, przyjął nazwę wyróżniającą „Lubelski” oraz otrzymał imię kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”. 22 Batalion Lekkiej Piechoty w Dęblinie przejmuje i kultywuje tradycje 15. Pułku Piechoty „Wilków” Armii Krajowej, przyjmuje nazwę wyróżniającą „Dębliński” oraz otrzymuje imię mjr. Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”. 23 Batalion Lekkiej Piechoty w Białej Podlaskiej przejmuje i kultywuje tradycje 34. Pułku Piechoty Armii Krajowej 9. Podlaskiej Dywizji Armii Krajowej (1943-1944), przyjmuje nazwę wyróżniającą „Bialski” oraz otrzymuje imię por. Roberta Domańskiego ps. „Florian”. 24 Batalion Lekkiej Piechoty w Chełmie przejmuje i kultywuje tradycje 7. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1942-1944), przyjmuje nazwę wyróżniającą „Chełmski” i otrzymuje imię por. Henryka Lewczuka ps. „Młot”. 25 Batalion Lekkiej Piechoty w Zamościu przejmuje i kultywuje tradycje 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1943-1944), przyjmuje nazwę wyróżniającą „Zamojski” oraz otrzymuje imię mjr. Stanisława Prusa ps. „Adam”.

Źródło: LUW Lublin