„Żelazna Dywizja” weźmie udział w największych ćwiczeniach wojskowych Dragon-21. Uwaga na wzmożony ruch na drogach

W ciągu najbliższych dni żołnierze i sprzęt pododdziałów 18 Dywizji Zmechanizowanej będą przemieszczać się po drogach krajowych województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Transporty drogowe organizowane będą̨ zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak, aby w jak najmniejszym stopniu powodować́ utrudnienia dla kierowców. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Prosimy również̇ kierowców, aby nie wjeżdżać́ pomiędzy pojazdy kolumn wojskowych.

Ruch wojsk ma związek ze zbliżającym się ćwiczeniem pod kryptonimem Dragon-21. Jest to największe tegoroczne ćwiczenie Wojska Polskiego, w którym weźmie udział 10000 żołnierzy i 800 jednostek sprzętu wojskowego. Podczas ćwiczenia dowództwo 18 Dywizji Zmechanizowanej poddane zostanie certyfikacji.

– – –

W terminie od 2 do 18 czerwca przeprowadzone zostanie ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. Dragon-21.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami Dragon-21 to największe, cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowe Dowództwa Generalnego RSZ i jedno z kluczowych wydarzeń szkoleniowych tego roku. Jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym. Jego głównym celem jest sprawne przygotowanie i zgrywanie sił Dowództwa Generalnego RSZ do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z WOT i układem pozamilitarnym.

Ćwiczenie odbywać się będzie na terytorium niemal całej Polski, a wojska będą działać w domenie lądowej, powietrznej, morskiej oraz w cyberprzestrzeni.

W aspekcie lądowym ćwiczenie głównie prowadzone będzie na poligonie w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL) Dęba i OSPWL Orzysz, a także w tak zwanym terenie przygodnym poza poligonami. Pozostałe epizody i zadania realizowane będą w przestrzeni powietrznej RP oraz na poligonach morskich MW w rejonie Bałtyku Południowego.

W ćwiczeniu uczestniczyć będzie około 10000 polskich żołnierzy i około 800 jednostek różnorodnego sprzętu wojskowego.

Głównymi ćwiczącymi będą 18 Dywizja Zmechanizowana (18DZ) i 16 Dywizja Zmechanizowana (16DZ). 18DZ podczas ćwiczenia przyporządkowana będzie większość wydzielonych sił i środków oraz komponentów zadaniowych z jednostek podległych DGRSZ i innych.

Dowództwo 18.DZ podczas ćwiczenia zostanie poddane certyfikacji – sprawdzeniu zdolności stanowiska dowodzenia do planowania i organizowania walki, nawiązywania współdziałania z innymi rodzajami wojsk i służb.

Podczas ćwiczenia będziemy mogli obserwować spektrum działań prowadzonych na współczesnym polu walki na terenie całej Polski. Zaangażowanie różnych komponentów zarówno lądowych, morskich, powietrznych, jak i wojsk specjalnych przyczyni się do sprawdzenia, ale również do udoskonalenia i weryfikacji procedur, które mają zapewnić bezpieczeństwo. Do realizacji zadań 18 Dywizja dysponuje trzema brygadami: 1 Warszawską Brygadą Pancerną, 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich oraz 19 Lubelską Brygadą Zmechanizowaną, a także 18 Pułkiem Logistycznym i 18 Batalionem Dowodzenia. Ćwiczenie DragonN-21 jest ćwiczeniem narodowym z udziałem sił sojuszniczych NATO. Dragon-21 ma na celu sprawdzenie działania jednostek wojskowych podczas realizacji wybranych zadań taktycznych oraz osiągania zdolności i stworzenia warunków do przyjęcia tzw. wzmocnienia sojuszniczego.

Skala i założenia ćwiczenia są odpowiedzią na współczesne zagrożenia. By zapewnić tzw. synergię szkoleniową oraz możliwości sprawdzenia zdolności jednostek wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ do udziału w operacji połączonej ćwiczenie Dragon-21 połączono z innymi przedsięwzięciami szkoleniowymi. Wszystkie zamierzenia szkoleniowe obejmują szerokie spektrum wymagań współczesnego teatru działań i mają pokazać wzrastający narodowy potencjał obronny. U podstaw ćwiczenia leżą współczesne zagrożenia, zarówno konwencjonalne, jak i te o charakterze hybrydowym.

Ćwiczenie zostało zaplanowane i będzie prowadzone z zachowaniem wszelkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego WP ws. zapewnienia osłony przeciwepidemicznej w zakresie zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2.

Część pododdziałów naszych pancerniaków już dotarło na miejsce!