RADZYŃ PODLASKI. Miasto i powiat razem przebudują ważną drogę

Brawo! Miasto Radzyń Podlaski pomoże powiatowi radzyńskiemu w przebudowie drogi przez Zabiele i Paszki. To ważny szlak, bo łączy drogę krajową nr 63 z krajową „dziewiętnastką”. 105 tysięcy z kasy miasta posłuży powiatowi jako część wkładu własnego do inwestycji. 

O konieczności budowy tej drogi mówiono od lat. Teraz pojawiła się możliwość realizacji inwestycji, dzięki olbrzymiej dotacji udzielonej powiatowi Radzyń Podlaski z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, wynoszącej ponad ponad 31,5 mln złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty trzech odcinków dróg: Zabiele-Paszki – do DK 19 oraz: Marynin-Wohyń, Białka-Płudy-Główne.

Cały ciąg drogowy od drogi powiatowej nr 63 przez Zabiele i Paszki do drogi krajowej nr 19 zostanie wykonany za ok. 10,85 mln zł, w tym wkład własny powiatu radzyńskiego wyniesie ponad 1,6 mln zł, gminy Radzyń Podl. ponad 1,5 mln. Na terenie miasta leży 400 m drogi do Zabiela. Wkład własny miasta na budowę tego odcinka wyniesie blisko 105 tys. zł.

Byliśmy zgodni, że trzeba realizować tę inwestycję wspólnie z powiatem i gminą Radzyń Podlaski – mówił na sesji burmistrz Jerzy Rębek. – Wniosek o podjęcie uchwały wpłynął 25 maja, został przygotowany w trybie ekspresowym, ponieważ czas nagli, powiat jest już po wyborze wykonawcy – dodawał włodarz Radzynia a radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Pieniądze będa pochodzić z wolnych środków (730 tys.) pozostałych z dotacji, jaką w 2020 r. miasto pozyskało z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Była to kwota 1mln 337 tys. zł, która może być przeznaczona jedynie na wydatki inwestycyjne i majątkowe. Miasto ma 3 lata na wykorzystanie wszystkich środków pochodzących z tej dotacji.

Źródło: radzyn-podl.pl Autor: red.
Fot. radzyn-podl.pl