KAS rozbiła grupę przestępczą – duża akcja na terenie kilku województw

Przeszukano ponad 140 miejsc należących do 71 podmiotów gospodarczych, zatrzymano 4 osoby oraz zablokowano rachunki bankowe na ponad 3 mln złotych – to wynik szeroko zakrojonej akcji Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Opolu.

Akcja, w której wzięło udział aż 300 funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, ukierunkowana była na zlikwidowanie zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzającej do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury.

Funkcjonariusze i pracownicy Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego, przy pomocy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego, Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz funkcjonariuszy KAS z Ministerstwa Finansów, weszli jednocześnie do ponad 140 miejsc na terenie kraju. Przeszukali firmy i pomieszczenia mieszkalne, w których mogła być przechowywana fikcyjna dokumentacja finansowo-księgowa i inne dowody przestępczej działalności związanej z wyłudzeniami podatku VAT oraz podatku dochodowego. Czynnościami objęto łącznie 71 podmiotów gospodarczych, głównie z branży budowlanej i usług informatycznych.

Z ustaleń wynika, że grupa przestępcza w latach 2018 – 2020 wprowadziła do obrotu gospodarczego fałszywe faktury o łącznej wartości ponad 300 mln zł. Straty skarbu państwa z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT sięgają ponad 30 mln zł.

Funkcjonariusze lubelskiej KAS zatrzymali 4 osoby podejrzane o organizowanie przestępczego procederu. Dwie z nich zostały już tymczasowo aresztowane. KAS zablokowała też rachunki bankowe podejrzanych podmiotów – na kwotę ponad 3 mln złotych.

Czynności procesowe w sprawie prowadzą funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, pod nadzorem prokuratury Okręgowej w Opolu.

Tak szeroko zakrojona akcja możliwa była dzięki czynnościom operacyjnym skrupulatnie prowadzonym od jakiegoś czasu przez funkcjonariuszy Działu Operacyjno-Rozpoznawczego Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej.

Źródło: KAS