Dobra wiadomość dla osadzonych w Zakładzie Karnym. Zwiększy się liczba odwiedzających

W związku z planowanym od dnia 14 czerwca 2021r, zwiększeniu liczby osób najbliższych uczestniczących w widzeniu z osadzonymi w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej , w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.
W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:
  • w widzeniu uczestniczyć będą mogły maksymalnie 2 osoby pełnoletnie lub osoba pełnoletnia z dzieckiem,
  • widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
  • czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,
  • osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa,
  • wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Porządek udzielania widzeń:

  • Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 833447502, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem [email protected], w dni robocze w godzinach 8:00-13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.
  • Widzenia udzielane są w niedziele i poniedziałki w godzinach 8:00-16:00.
  • Ustalanie terminu realizacji widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi wymaga posiadania przez osobę zainteresowaną widzeniem, aktualnego zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

 

 

Źródło: sw.gov.pl/
Fot. sw.gov.pl/