Nasza zdolna młodzież nagrodzona. Ciężka praca została doceniona

Wielokrotni laureaci konkursów przedmiotowych odebrali nagrody i dyplomy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Z udziałem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, wojewody lubelskiego Lecha Sprawki i lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk odbyła się uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych w roku szkolnym 2020/2021. Uhonorowani zostali również dyrektorzy placówek i nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów.

To szczególna uroczystość niosąca za sobą potężny ładunek radości. Będziecie tworzyć elitę naszego kraju, naszego województwa. Gratuluję laureatom wejścia w kolejny etap kształcenia, znakomitego osiągnięcia. Wykonaliście potężny krok. Gratuluję rodzicom. Bez Waszego wsparcia pewnie większość sukcesów nie byłaby możliwa. Życzę, żebyście tę dzisiejszą radość przenieśli na wszystkie następne dni, ku uciesze Waszych dzieci. Gratuluję nauczycielom prowadzącym i dyrektorom i życzę dalszych znakomitych wyników – podkreślał Lech Sprawka.

W etapie szkolnym uczestniczyło 19 731 uczniów szkół podstawowych. Nagrodzonych zostało 318 uczniów. 6 uczniów to laureaci wielokrotni z trzech przedmiotów, a 28 uczniów to laureaci wielokrotni z dwóch przedmiotów.

Na terenie województwa lubelskiego zorganizowanych zostało dwanaście konkursów przedmiotowych: z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego, a także konkursy historyczny, polonistyczny, matematyczny, fizyczny, chemiczny, biologiczny i geograficzny. Są one kierowane do uczniów zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Jesteście wspaniałymi, młodymi ludźmi, którzy mają ogromne talenty. Dziękuję nauczycielom za oszlifowanie, umiejętne zagospodarowanie talentów i wyzwolenie w młodym człowieku chęci do tego, by te talenty wykorzystać. To, co zrobiliście jest niewątpliwie Waszą zasługą, jest ciężką pracą, zaangażowaniem. Proszę, by te talenty były dalej konsekwentnie szlifowane. Byście byli wybitnymi naukowcami współtworzącymi sukces polskiego społeczeństwa – mówił minister edukacji i nauki.

***

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

Laureaci są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej, lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły.

Źródło: LUW
Fot. Katarzyna Link/LUW