Burmistrz Radzynia Podlaskiego z absolutorium

Radni Rady Miasta Radzyń Podlaski udzielili absolutorium burmistrzowi Jerzemu Rębkowi za wykonanie budżetu za rok 2020.

25 czerwca odbyła się sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski, na której radni mieli głosować nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta. Przed głosowaniem burmistrz Jerzy Rębek przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2020 wraz z informacją o stanie Miasta Radzyń Podlaski oraz sprawozdanie finansowe.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i Komisja Rewizyjna Rady Miasta Radzyń Podlaski wydały pozytywne opinie o wykonaniu budżetu.  RIO wydała również pozytywną opinię w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzyń Podlaski o udzielenie absolutorium burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski. Komisje Rady Miasta również wydały pozytywne opinie w tej sprawie.

W głosowaniu nad absolutorium ws. wykonania budżetu miasta 12 radnych oddało głosy za, radna Bożena Lecyk była przeciw, a radny Marek Zawada wstrzymał się od głosu. Tym samym burmistrz Jerzy Rębek otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020.

Źródło: UM Radzyń Podlaski