Radzyń Podlaski. W planach miasta nowa infrastruktura drogowa i wodociągowa

15 lipca rozpocznie się remont ulicy Ostrowieckiej w Radzyniu Podlaskim. Będzie to początek kilku inwestycji związanych z poprawą infrastruktury w mieście. O planowanej poprawie infrastruktury drogowej mówił podczas czerwcowej sesji Rady Miasta burmistrz Jerzy Rębek.

Inwestycje drogowe obejmą 5 ulic. Prace zaplanowano na ulicy Warszawskiej, Ostrowieckiej, Chomiczewskiego, Partyzantów i Wyszyńskiego. Początek prac zaplanowano na 15 lipca, wtedy rozpocznie się przebudowa ulicy Ostrowieckiej. Remont obejmie fragment centrum, na którym znajduje się parking płatny, łącznie z częścią ul. Warszawskiej na zakręcie naprzeciw Ostrowieckiej.

Przed rozpoczęciem naprawy nawierzchni w pozostałych ulicach konieczna będzie wymiana magistrali wodociągowej. Po wprowadzeniu kamer do kanalizacji i sieci wodociągowej na tych ulicach okazało się, że konieczna jest wymiana infrastruktury podziemnej. Na ulicy Wyszyńskiego będzie wymieniony wodociąg, a na Warszawskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Chomiczewskiego do dzwonnicy, gdzie występują liczne awarie) i na ul. Chomiczewskiego – sieć kanalizacyjna, wodociągowa i deszczowa.  „Obecnie jeszcze nie ma bezpośredniego zagrożenia, ale ponieważ niektóre fragmenty sieci mają ok. 50 lat, za kilka lat mogłoby wystąpić zagrożenie epidemiologiczne związane z brakiem bieżącej wody na osiedlu Bulwary i w blokach na ul. Warszawskiej oraz brakiem odprowadzania ścieków komunalnych” – wyjaśniał burmistrz Jerzy Rębek.

Burmistrz Radzynia Podlaskiego wskazał, że na ulicy Wyszyńskiego prace obejmą przebudowę nawierzchni jezdni, wymianę krawężników, chodników , zagospodarowanie terenów zielonych oraz wyodrębniona zostanie część jezdni na ruch rowerowy.

Włodarz miasta zwrócił uwagę na kwestie finansowania planowanych inwestycji. „Niemożliwe też będzie wykonanie tych zadań bez środków zewnętrznych, ponieważ koszt inwestycji został wyliczony wstępnie na ok. 10 mln zł. Inwestycje na ul. Warszawskiej, Wyszyńskiego i Chomiczewskiego będą realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym, ponieważ starostwo jest właścicielem tych dróg. Zarząd Dróg Powiatowych opracuje projekty przebudowy nawierzchni i będzie się ubiegać o dotacje. Miasto wystąpi o dotacje na przebudowę instalacji podziemnych – powiedział Jerzy Rębek, który jednocześnie zaapelował do radnych o zrozumienie i akceptacje tych planów.

Fot. UM Radzyń Podlaski