Kolejnych 300 ochotników dołączyło do terytorialsów

W miniony weekend kolejnych 300 ochotników rozpoczęło służbę w WOT w ramach pięciu Brygad OT. Większość z nich to młodzi ludzie, którzy rozpoczęli szkolenie podstawowe w ramach projektu „Wakacje z WOT”.

3 lipca br. w koszarach wojskowych w Kielcach, Szczecinie i Wrocławiu stawili się w większości uczniowie i studenci. Szkolenia w ramach projektu „Wakacje z WOT” to dla nich świetna okazja, żeby pogodzić naukę ze służbą wojskową. Tego typu projekty to odpowiedź na potrzeby uczniów, studentów i nauczycieli, którzy wykorzystując przerwę w nauce mogą odbyć szesnastodniowe szkolenie podstawowe, złożyć przysięgę wojskową i rozpocząć służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Równolegle w dniach 3 i 4 lipca, w kolejnych dwóch brygadach OT ruszyły szkolenia wyrównawcze – tzw. „ósemki” dla rezerwistów.

Dzień powołania jest pierwszym dniem służby ochotników, którzy swoje kroki kierują do Wojsk Obrony Terytorialnej. W pierwszy dzień szkolenia ochotnicy wypełniają niezbędne dokumenty, przechodzą bieżące badanie lekarskie, oraz weryfikują swoją sprawność fizyczną. Co najważniejsze – od pierwszego dnia, założą mundur żołnierza Wojska Polskiego. Terytorialsi przez kolejne dni będą szkolić się z praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, taktyki, przetrwania w trudnych warunkach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy topografii. Również od pierwszego dnia ochotnicy będą wyposażani w karabinek MSBS GROT, z którym nie rozstaną się do ostatniego dnia szkolenia.

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają „Terytorialsami”. W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą wstąpić zarówno rezerwiści, jak również osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

– W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie blisko 30 tys. żołnierzy. Terytorialsi szkolą się do działania lokalnie w rejonie swojego Stałego Rejonu Odpowiedzialności, którym dla brygady OT jest województwo. Misją WOT jest wspieranie i obrona lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych i w stanie zagrożenia – poinformował płk Marek Pietrzak Rzecznik prasowy WOT.