Ważne! Zmiany w programie „Dobry Start”. Sprawdź, co zrobić, by nie stracić pieniędzy

Od 1 lipca br. zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia w ramach programu „Dobry start”. W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się briefing prasowy w tej sprawie. Wprowadzone zmiany w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej omówili wojewoda lubelski Lech Sprawka, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie Piotr Waszak i zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Mariusz Kidaj.

– Ten program dotyczy całej populacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i średnich do 20 r.ż., w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 r.ż. Te pieniądze pozwalają wspomóc polskie rodziny niezależnie od dochodu. To ważny element wsparcia polityki prorodzinnej. W przypadku województwa lubelskiego to pokazuje skalę zjawiska. Co roku to ponad 70 mln zł. W roku szkolnym 2021/2022 będzie to dotyczyło ok. 240 tys. uczniów na terenie naszego województwa – mówił Lech Sprawka rozpoczynając spotkanie.

– Zmienia się formuła składania wniosków. W tej chwili podmiotem, który będzie realizował to zadanie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych – podkreślił wojewoda lubelski.

ZUS będzie przyznawał i wypłacał świadczenia w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu.

– Jedną z ważniejszych przesłanek, które stały u progu tej decyzji był fakt, że jesteśmy do tego przygotowani, możemy to przeprowadzić. Dzięki temu ruchowi ujednolicone zostały zasady rozpatrywania wniosków, przyznawania środków. Co ważne, można było zastosować automatyzację. Obliczyliśmy, że około 96 proc. wniosków, które wpłyną do ZUS-u, będą obsługiwane przez automaty. Wnioski zostaną automatycznie obsłużone. Jak się spodziewamy, te 4 proc. będą to wnioski, co do których trzeba będzie prosić o wyjaśnienia, będą pewne wątpliwości. Te wnioski będą rozpatrywane przez specjalnie powołane zespoły w każdym oddziale ZUS – mówił dyrektor ZUS Oddział w Lublinie Piotr Waszak.

– Jednym z elementów, który ma nam pomóc w jak najlepszym dotarciu do społeczeństwa, w jak najlepszej obsłudze tego programu są porozumienia z Pocztą Polską i z KRUS-em, które skutkują tym, że w tych placówkach dyżurują według harmonogramu pracownicy ZUS-u i udzielają informacji, pomagają w zakładaniu profili na platformie usług elektronicznych ZUS i w ewentualnym wypełnianiu wniosków. Wszystko po to, by zapobiegać cyfrowemu wykluczeniu tych, którzy są tym zagrożeni i pomagać w wątpliwych przypadkach – dodał dyrektor Waszak.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada do ZUS tylko drogą online: za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Nie będzie możliwości składania wniosków w formie papierowej bezpośrednio w ZUS ani za pośrednictwem poczty. Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe.

Do 5 lipca, do godz. 14.30 złożono 22,3 tys. wniosków na 32,3 tys. dzieci. Do 6 lipca, do godzin porannych w skali całej Polski liczba wniosków sięgnęła 624 tys. na 890 tys. dzieci.

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

– W ciągu tych lat przekazaliśmy do jednostek samorządu terytorialnego ponad 228 mln zł. Dziękuję gminom i powiatom za wzorową współpracę. Nie mieliśmy żadnych problemów z realizacją programu. Cieszę się, że idziemy w kierunku składania wniosków w formie elektronicznej. W ciągu tych lat odbywa się pewna ewolucja. W 2018 r. zaczynaliśmy od ponad 30 proc. wniosków w formie elektronicznej. Już w 2020 było to ok. 60 proc. – zaznaczył zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mariusz Kidaj.