Co dalej z kanalizacją w Białej?

Na ostatniej sesji Rady Gminy Radzyń Podlaski w dniu 2 lipca 2021 r. w punkcie „Wolne wnioski” głos zabrał Jarosław Ejsmont – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. „Szanowni Państwo. To grono jest mi bliskie, sprawy gminy są mi bardzo bliskie ale niestety sprawa z którą przychodzę do Państwa jest dla mnie bardzo trudna, ale pełniąc funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nie mogę tego pominąć.” – rozpoczął swoje wystąpienie. Następnie poinformował radnych, że na podstawie informacji medialnych, które zostały potwierdzone na piśmie dowiedział się, że planowana jest inwestycja dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała, która ma być podłączona do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków będącej własnością miasta, a która zarządza PUK.

Prezes PUK poinformował, że na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada zgody na przyłączenie nowych miejscowości do miejskiej oczyszczalni. Wiedzę o tym Gmina posiadała już od 2016 roku (!), gdyż 17 listopada 2016 roku otrzymała odpowiedź na wniosek o wydanie warunków na odprowadzanie ścieków, z której jednoznacznie wynikało, że „(…) Obecna przepustowość urządzeń oczyszczalni nie pozwala na przyjęcie ścieków z terenu gminy ponad wydane dotychczas zgody (…)”. Następnie prezes odczytał pismo skierowane do Wójta Gminy w dniu 17 czerwca 2021 roku, w którym to podtrzymał stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 17 listopada 2016 roku o braku możliwości podłączenia nowych miejscowości z terenu Gminy do miejskiej oczyszczalni ścieków. Jednocześnie zwrócił uwagę, że na podstawie analizy dokumentacji udostępnionej przez UG i Starostwo stwierdzono, że w całym procesie przygotowywania i uzgadniania dokumentacji projektowej PUK było pomijane, zaś wspominane pismo z 2016 roku, najprawdopodobniej nie było przedstawiane do urzędów i instytucji podejmujących decyzje.

Swoje wystąpienie Jarosław Ejsmont zakończył: „Jako Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nie mogę dopuścić do tego, żeby bez zgody właściciela oczyszczalni, było włączone jakiekolwiek inne, spoza miasta przyłącze. Nie chcę doprowadzić do sytuacji, kiedy plany miasta dotyczące rozwoju będą powstrzymane ze względu na to, że z obcego podmiotu są odbierane ścieki. (…) Jeśli będzie wybudowana ta kanalizacja, nie będzie ona mogła być podłączona do oczyszczalni miejskiej, dopóki jej nie zmodernizujemy. (…) Jak najbardziej jestem za rozwojem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ale zacznijmy od tego – najpierw musimy zmodernizować istniejącą oczyszczalnię, a wtedy dopiero podłączajmy kolejne obiekty.”

Do wystąpienie Prezesa PUK merytorycznie nie odniósł się Wójt Gminy p. Wiesław Mazurek stwierdzając jedynie „(…) być może Pan Prezes już mnie wykasował ze swojego telefonu, ale ja dam wizytówkę jakby co. Bo dobrze by było abyśmy ze sobą rozmawiali.”. Wójt przekazał swoją wizytówkę otrzymując w rewanżu wizytówkę od Prezesa Ejsmonta.

Źródło: Kocham Radzyń Podlaski