Dzieje się! Rusza nabór wniosków do Polskiego Ładu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje o rozpoczęciu pierwszej edycji pilotażowego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy, która ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie.

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

W czasie pierwszego pilotażowego naboru, który potrwa do 30 lipca 2021 r., każda Jednostka Samorządu Terytorialnego może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie w ramach 35 obszarów.

Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą składać wnioski o dofinansowanie w specjalnie przygotowanej Aplikacji Polski Ład. Informacje o programie i sposobie naboru wniosków są dostępne na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.