Próbują przerzucać uchodźców przez naszą wschodnią granicę!

Polskie granice coraz mniej bezpieczne? Jak się okazuje, białoruska straż graniczna próbuje wyganiać na terytorium Polski uchodźców, podobnie jak ma to miejsce na granicy białorusko-litewskiej. Na nagraniu, które w błyskawiczny sposób zaczęło podbijać Internet widzimy, jak polskie służby próbują udaremnić ten proceder.

Od piątku 6 sierpnia funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali kilkuset cudzoziemców za nielegalne przekroczenie granicy polsko-białoruskiej.

W działania zaangażowani byli przede wszystkim funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Lipsku, Nowym Dworze, Szudziałowie Krynkach, Kuźnicy i Michałowie. Cudzoziemcy to prawdopodobnie obywatele Iraku oraz Afganistanu.

Największą grupę liczącą aż 85 osób, zatrzymali w sobotę 7 sierpnia funkcjonariusze SG z placówki w Kuźnicy.

Wszyscy cudzoziemcy poddawani są badaniom na Covid-19, ustalane są ich tożsamości, kraj pochodzenia, wiek. Po potwierdzeniu tożsamości, decyzją sądu umieszczani są w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Nasze służby spodziewają się, że wraz z pogarszającą się sytuacją w Afganistanie, takie zdarzenia będą mieć miejsce coraz częściej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka, będzie starał się wykorzystać tę sytuację do destabilizowania Europy.