Jest już projekt budowlany! Autostrada A2 z Białej Podlaskiej do granicy, coraz bliżej

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wraz z wiceministrem Rafałem Weberem oraz poseł Dariusz Stefaniuk, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicestarosta bialski Janusz Skólimowski i reprezentujący marszałka województwa, kierownik delegatury urzędu marszałkowskiego Dariusz Litwiniuk wzięli udział w konferencji prasowej, podczas której podpisano umowę na projekt budowlany dla autostrady A2 Biała Podlaska – granica państwa.

W swoim wystąpieniu minister Adamczyk podkreślił wagę tej inwestycji dla całego regionu i zaznaczył, że skończył się czas, kiedy Polska Wschodnia była zaniedbywana.

 – To inwestycje, które potrzebne są każdemu regionowi naszego kraju, a ta inwestycja w szczególności. W rozwoju kraju nie dzielimy regionów na lepsze i gorsze. Ta autostrada będzie tego dowodem – zauważył minister. – To Polski Ład, to strategia rządu Prawa i Sprawiedliwości każe nam łączyć wszystkie do tej pory nie występujące w pełnej sieci inwestycje, ciągi autostradowe, drogi szybkiego ruchu, drogi ekspresowe. Dzięki staraniom naszego rządu do 2030 r. będziemy dysponowali spójną drogową siecią komunikacyjną naszego kraju – dodał Adamczyk.

Minister podkreślił, że  A2. „potrzebna jest polskiej gospodarce, naszemu transportowi i wszystkim tym, którzy tranzytem przejeżdżają przez Polskę w układzie wschód-zachód”.

Adamczyk zaznaczył po raz kolejny, że brakujące odcinki autostrady, do Siedlec i Białej Podlaskiej to kwestia najbliższych lat. – Kiedy wiemy, że autostrada A2 dotrze do Białej Podlaskiej w drugiej połowie 2024 r., to pozostaje ten bardzo ważny odcinek, ponad 30 km, do wschodniej granicy państwa – powiedział.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że obecnie w realizacji są odcinki autostrady A2 o łącznej długości ponad 100 km, między Mińskiem Mazowieckim a Białą Podlaską.

– Dzisiaj w ten etap wejdzie odcinek między Białą Podlaską a granicą państwa. To bardzo duże wydarzenie, ponieważ jeszcze kilka lat temu ktoś, kto pomyślał o tym, aby autostrada A2 służyła na całej długości, mówił o tym jako o marzeniu, o czymś, co może nigdy nie nastąpić. Dzięki decyzjom rządu Prawa i Sprawiedliwości takie inwestycje mogą być realizowane – powiedział Weber.

Z kolei poseł Dariusz Stefaniuk przypomniał, jak długa była walka o autostradę i jak ten projekt był zamieciony pod dywan za czasów rządów PO-PSL. Stefaniuk powiedział, że nie ma wątpliwości, że gdyby nie zmiana władzy autostrada nigdy by nie powstała. Przypomniał także ogromne zasługi, jakie dla powstania autostrady wniósł senator Grzegorz Bierecki, który od początku wierzył w ten projekt i swoim uporem „wychodził” go u premiera i ministrów.

– To wiele lat przygotowań, godziny rozmów Senatora Grzegorza Biereckiego, zarówno podczas wizyt ministra Adamczyka w Bialej Podlaskiej, który nasze miasto odwiedza chętnie, jak i w Warszawie. Platforma chciała kończyć autostradę na Siedlcach, bo tam dla nich kończyła się Polska, a Podlasie było „niegodne”, by mieć taką drogę. Dopiero rząd PiS pokazał, że Biała Podlaska, nasz region nie jest gorszy od reszty Polski i zasługuje, by mieć tę drogę, która przyczyni się do rozwoju regionu, jak i całego kraju – zauważył poseł Stefaniuk

O gospodarczym znaczeniu tej inwestycji mówił wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

– To droga życia dla północy naszego województwa. Jestem przekonany, że „wokół niej” będą powstawać nowe miejsca pracy, będą rozwijać się duże inwestycje. Ta droga połączy naszą wschodnią granicę ze stolicą i resztą kraju. To szansa dla rozwoju wymiany handlowej, wielki impuls rozwojowy – powiedział Robert Gmitruczuk.

O tym, że rząd nie rzuca obietnic bez pokrycia mówił z kolei wiceminister Rafał Weber:

– Dotrzymujemy słowa. Kilka lat temu zobowiązaliśmy się, że ten odcinek powstanie i dzisiaj mamy kolejny dowód na to, że tak się stanie.  Przechodzimy od słów do czynów. Realizujemy nasze zobowiązania, nasze deklaracje – zaznaczył Weber.