BORKI. Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia. We wspólnym świętowaniu uczestniczyli m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz poseł Dariusz Stefaniuk, który w imieniu swoim i senatora Grzegorza Biereckiego przekazał szkole pamiątkowe plakietki.

Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele pw. WNM w Woli Osowińskiej, po której pod obeliskiem upamiętniającym twórcę Dywizjonu 303 płk. pilota Krasnodębskiego – patrona szkoły, uczestnicy obchodów złożyli kwiaty. Podczas jubileuszu została również odsłonięta tablica ku pamięci pokoleń, które współtworzyły stuletnią historię Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej.

To wyjątkowa historia. 100 lat pięknej, dumnej szkoły tutaj w Woli Osowińskiej. Szkoły, z której wyszło wielu znakomitych absolwentów. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że tak wspaniale kultywujecie polską tradycję, polską historię – mówił wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Na ręce dyrektor szkoły Anny Zając, wicewojewoda lubelski przekazał dyplom uznania za: konsekwentnie prowadzony i spójny program edukacji, wychowanie oparte na szacunku do historii, tradycji i kultury polskiej, budowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, kultywowanie pamięci o Dywizjonie 303 i jego twórcy oraz pierwszym dowódcy płk dypl. pil. Zdzisławie Krasnodębskim, inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy, dostrzeganie ich potencjału oraz rozwijanie talentów i pasji oraz dbałość o dobro wspólne małej ojczyzny.

Cieszę się, że społeczność szkolna od wielu lat regularnie organizuje uroczystości upamiętniające płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego i sukcesy bojowe Dywizjonu 303, którym dowodził. Dziękuję kadrze pedagogicznej za inicjowanie takich działań. Są one niezwykle istotnym elementem patriotycznego wychowania i wzmacniają młodemu pokoleniu poczucie przynależności do ojczyzny – mówiła Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty.

Zwieńczeniem uroczystości były występy artystyczne dzieci, uczące się w tej szkole.

Źródło: LUW
Fot. Ewelina Szulc/LUW