Mieszkańcy czekali na tę drogę 40 lat! W końcu mogą świętować

Mieszkańcy Lipniak w końcu uzyskali połączenie z siedzibą gminy. To wielki dzień dla całej wioski.

– To wielkie wydarzenie w gminie Kąkolewnica, ale i całym powiecie radzyńskim. Cieszę się, że dzisiaj możemy otwierać nową drogę, na którą mieszkańcy czekali 40 lat. Cieszę się, że możemy dać ludziom to, co najważniejsze w małych miejscowościach, czyli połączenie. Dzięki niemu nie muszą czuć się wykluczeni, nie będzie już problemów z dojazdem karetki czy straży, będą mogli spokojnie zawozić swoje dzieci do szkoły. Gratuluje władzom powiatu, bo to jest wielki sukces – powiedział  podczas odbioru odcinka drogi poseł Dariusz Stefaniuk.

Remont drogi powiatowej nr 1205L na odcinku 4240 mb. został rozpoczęty w 2020 roku tzw. metodą nakładkową. Roboty były prowadzone  w 3 etapach. W 2020 roku wykonano remont na odcinku 1000 mb oraz 500 mb. W roku 2021 na odcinku 2740 mb.  W ramach remontu wykonano na niektórych odcinkach wzmocnienie kruszywem łamanym, wyrównano nawierzchnię masą mineralno-asfaltową średnio w ilości 75 kg/m², położono warstwę ścieralną z mieszanki mineralno asfaltowej gr. 4cm oraz wyprofilowano pobocza gruntowe. Na całym odcinku poszerzono nawierzchnię do 5,5 mb.

Radości oddania drogi nie kryją mieszkańcy wioski.

– Bardzo długo wszyscy mieszkańcy czekaliśmy na tę drogę. Kilkadziesiąt lat była w fatalnym stanie. Jesteśmy bardzo wdzięczni władzom za wykonanie tej inwestycji. Dziękujemy panu staroście Szczepanowi Niebrzegowskiemu, panu posłowi Dariuszowi Stefaniukowi, panu burmistrzowi Radzynia Jerzemu Rębkowi, prezesowi koła PiS Karolowi Mazurkowi oraz radnemu gminy Kąkolewnica Jerzemu Szkodkowskiemu i pozostałym radnym gminy Kąkolewnica, którzy postanowili, że gmina wesprze finansowo te przedsięwzięcie – Grzegorz Gałecki mieszkaniec wsi Lipniaki.

Wykonane roboty były finansowane we współpracy z Gminą Kąkolewnica w proporcji 50/50. Powiat Radzyński wykonał dokumentację budowlano-wykonawczą oraz zapewnił nadzór inwestorski podczas wykonywania robót.

Ponadto w roku bieżącym na ww. odcinku drogi 1205L wykonano oczyszczenie pasa drogowego i skrajni drogi z zakrzaczeń co znacznie poprawiło widoczność i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

 

Zarządowi Powiatu Radzyńskiego bardzo zależało na szybkiej poprawie stanu przedmiotowej drogi. Lobbowali za nią również lokalni radni i działacze związani z Prawem i Sprawiedliwością.

– Bardzo się cieszę się po kilkudziesięciu latach mieszkańcy Lipniak mają połączenie ze swoją gminą Kąkolewicą. (…) Ta inwestycja nie kończy jednak inwestycji we wsi Lipniaki. Wsi brakuje jeszcze połączenia z Radzyniem, ale i tu wkrótce ta droga powstanie. Nasze inwestycje w tej kadencji są tak duże ponieważ możemy liczyć na nasze władze rządowe, na parlamentarzystów, którzy dbają o nasze interesy. Dzięki tym dotacjom mamy wykoanae ponad 100 km dróg powiatowych w naszym powiecie – powiedział starosta radzyński  Szczepan Niebrzegowski.

W starostwie już zapowiadają, że  plany na niedaleką przyszłość dotyczą zakończenia remontu drogi przez miejscowość Lipniaki i połączenia jej z wyremontowanym odcinkiem w miejscowości Główne, Gmina Radzyń Podlaski. Realizowana jest tam duża inwestycja dofinansowana w 70 % z rządowego Programu Fundusz Dróg Samorządowych.

– Zależy nam na stworzeniu wygodnego połączenia Gminy Kąkolewnica z Gminą Radzyń Podlaski, powstanie kompletny ciąg komunikacyjny, skrót chętnie wykorzystywany przez lokalnych mieszkańców – zapewnia wicestarosta radzyński Michał Zając.