Uwaga na wodę w Konstantynowie. Nie nadaje się do picia!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej zawiadamia odbiorców wody z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Konstantynów, że:

Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi

  1. Woda nie nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, mycia rąk i innych części ciała, do kąpieli,
  2. Woda nie nadaje się do produkcji żywności,
  3. Woda z kranu może być używana do celów sanitarno-higienicznych (spłukiwanie toalet).

Badanie próbki wody pobranej w dniu 19.10.2021 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Konstantynów wykazało obecność w wodzie bakterii grupy coli. Uzyskane wyniki badań wskazują na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia, co skutkuje brakiem przydatności wody do spożycia. Jednocześnie nałożono obowiązek zapewnienia konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej i podjęcia działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej zezwala na: utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody jedynie do celów sanitarnych (spłukiwania toalet). Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów korzysta 3683 mieszkańców miejscowości: Antolin, Gnojno, Komarno, Komarno Kolonia, Konstantynów, Konstantynów Kolonia, Solinki, Wandopol, Wiechowicze, Witoldów, Wólka Polinowska, Zakalinki, Zakalinki Kolonia, Zakanale.