Wielkie pieniądze od rządu. Promesy z Polskiego Ładu trafiły do samorządów Powiatu Radzyńskiego

3 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie podczas którego posłowie RP: Dariusz Stefaniuk oraz Kamil Duszek wraz z Wicewojewodą Lubelskim Robertem Gmitruczukiem wręczali symboliczne czeki włodarzom samorządów z terenu powiatu radzyńskiego w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Organizatorami spotkania byli: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek. W wydarzeniu uczestniczyli włodarze samorządów powiatu radzyńskiego, członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego oraz dyrektorzy jednostek powiatowych: Grażyna Dzida z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II oraz Robert Lis z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.

– Chciałbym wyrazić wielką radość, że wszystkie samorządy powiatu radzyńskiego są beneficjentami pierwszego rozdania – rozpoczął spotkanie Starosta Radzyński. – Na ręce naszych posłów obecnych na sali chciałbym Rządowi Polskiemu, na czele z Premierem Mateuszem Morawieckim serdecznie podziękować za tę możliwość i szansę, że nasze samorządy dostają taki tlen, który w funkcjonowaniu samorządów jest bardzo istotny. Samorządy bez możliwości inwestowania umierają, dlatego te pieniądze są szczególnie nam potrzebne – oznajmił.

– To że się spotykamy z tej niezwykle wyjątkowej okazji jest to zasługą rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przez całe dziesięciolecia nie było takich programów dla samorządów, dlatego godzi się z wielkim szacunkiem podkreślić rolę tego rządu, który wprowadził to, co wydawało się przez dziesiątki lat wręcz niemożliwe, dlatego wielkie ukłony i wyrazy szacunku dla posłów Rzeczypospolitej Polskiej, dla pana wojewody, który jest przedstawicielem rządu w terenie. Gdyby nie te dotacje – to tak jak powiedział pan starosta – bylibyśmy samorządami dryfującymi. W tej chwili możemy cieszyć się z rozwoju naszych małych ojczyzn, które służą wszystkim, bez wyjątku – podkreślał włodarz miasta Radzyń Podlaski.

Po uroczystym przekazaniu promes beneficjenci przedstawiali projekty, które zostaną sfinansowane w ramach pierwszej edycji Polskiego Ładu.

– To było kilka miesięcy projektowania, przygotowania inwestycji, wspólnych rozmów i dzisiaj możemy się cieszyć, że 97 procent samorządów w Polsce skorzystało z Funduszu Samorządowego w ramach Polskiego Ładu – mówił Poseł Dariusz Stefaniuk. – My z posłem Marcinem Duszkiem uchwalając ten program byliśmy przekonani, że to jest działanie, które absolutnie zmieni oblicze naszych gmin, samorządów i Polaków. Ten przykład tych dzisiejszych czeków jest tylko wycinkiem całości programu. Przed nami jeszcze cztery edycje Polskiego Ładu. Wierzę w to, że te inwestycje, które planujecie znajdą się w następnych etapach – powiedział Poseł Stefaniuk.

Przemowy zakończył Wicewojewoda Robert Gmitruczuk: – Polski Ład jest ideą koła zamachowego dla gospodarki w gminach i powiatach. Jeszcze w tym miesiącu, jak mówił Premier Morawiecki, ogłoszony zostanie kolejny nabór, na kolejny Polski Ład, apeluję o składanie kolejnych, dobrych wniosków. Życzę żeby kolejne rozdania w nowym 2022 roku owocowały radością państwa oraz mieszkańców. Niech te przyszłe pokolenia, w które teraz inwestujecie mogły powiedzieć za kilkanaście lat, że nasi włodarze otworzyli nam okno na świat, bo dobrze wykorzystali szansę, którą przedłożył im Rząd Rzeczypospolitej Polskiej – podkreślił Wicewojewoda.
W ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład” radzyńskie samorządy otrzymały:

Powiat Radzyński

Budowa warsztatów kształcenia zawodowego przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim – 5 950 000 zł, modernizacja segmentu budynku SPZOZ w Radzyniu Podlaskim poprzez poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz poprawę dostępności – 4 250 000 zł.

Gmina Borki

Nowy wodno-ściekowy ład w Gminie Borki – etap I – 7 552 500 zł.
Gmina Czemierniki

Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego w Czemiernikach – 3 600 000 zł.

Gmina Kąkolewnica

Modernizacja dróg na terenie gminy Kąkolewnica – 7 315 000 zł.

Gmina Komarówka Podlaska

Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej – 7 124 437 zł.

Gmina Radzyń Podlaski

Budowa kanalizacji w m. Biała 3 800 000 zł, Modernizacja Pałacu w m. Żabików (Szkoła Podstawowa) 1 080 000 zł, Poprawa efektywności oświetleniowej przy drogach, na terenie Gminy Radzyń Podlaski 360 000 zł.

Gmina Ulan-Majorat

Przebudowa infrastruktury drogowej Sołectwa Rozwadów w Gminie Ulan – Majorat – 4 607 500 zł.

Gmina Wohyń

Przebudowa ujęcia wody w Wohyniu – 4 270 000 zł, przebudowa drogi gminnej ul. Średnia w Wohyniu 1 370 000 zł, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wohyń – 1 090 000 zł.

Miasto Radzyń Podlaski

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzyniu Podlaskim – 8 000 000 zł, przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim – 2 500 000 zł.
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oferuje bezzwrotne wysokie dofinansowanie inwestycji samorządowych – promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Teraz zakończyła się pierwsza edycja naboru, w której złożono wnioski na ponad 93 mld zł. Radzyńskie samorządy zyskały 63 miliony złotych.