Nowy podział obowiązków w Zarządzie Województwa

W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Województwa Lubelskiego przez Sebastiana Trojaka podczas Sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego 7 lutego br. i powołania na to stanowisko Bartłomieja Bałabana, został ustalony nowy podział kompetencji Zarządu Województwa Lubelskiego. Uchwała w tej sprawie wchodzi w życie z dniem 21 lutego br.

Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:

 1. Kancelarii Marszałka,
 2. Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej,
 3. Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
 4. Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 5. Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
 6. Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa oraz przyporządkowanych mu jednostek organizacyjnych (poprzednio podlegał wicemarszałkowi M. Mulawie)
 7. Biura Bezpieczeństwa oraz przyporządkowanej mu jednostki organizacyjnej Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii,
 8. Biura Odwołań Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Michał Mulawa sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:

 1. Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
 2. Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych (poprzednio podlegał członkowi zarządu S. Trojakowi)

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Zbigniew Wojciechowski sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:

 1. Departamentu Strategii i Rozwoju,
 2. Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości (poprzednio podlegał marszałkowi J. Stawiarskiemu)

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Zdzisław Szwed sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:

 1. Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki,
 2. Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Bartłomiej Bałaban sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:

 1. Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego (poprzednio podlegał wicemarszałkowi Z. Wojciechowskiemu)
 2. Departamentu Geodezji i Kartografii oraz przyporządkowanej mu jednostki organizacyjnej Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.