Dodatkowe wsparcie dla producentów rolnych i ochrona dla odbiorców gazu przed niekontrolowanym wzrostem cen do 2027 – rząd kontynuuje pakiet działań pomocowych  

Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o polską wieś! Wysokie ceny surowców, szczególnie gazu, przekładają się na ceny nawozów i żywności. Dlatego producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej, otrzymają wsparcie z budżetu państwa. Pomoc będzie dotyczyć nawozów zakupionych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. Dofinansowaniem może zostać objęte 50 ha – 500 zł za 1 ha upraw rolnych i 250 zł za 1 ha łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych. To pierwsze rozwiązania w ramach nowej, rządowej Tarczy AntyPutinowskiej. Wysokie ceny gazu niwelujemy aż do końca 2027 r. dla 7 mln gospodarstw domowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek użyteczności publicznej tj. szpitale, placówki edukacyjne czy instytucje kultury.

Jesteś producentem rolnym? Otrzymasz wsparcie finansowe na nawozy mineralne

Wysokość pomocy będzie zależeć od różnicy cen nawozów mineralnych (z wyłączeniem wapna nawozowego). Porównamy ceny z faktur za zakupy między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r.
z cenami sprzed roku, czyli za okres od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r.

Brak faktur sprzed roku nie jest problemem. Średnią cenę, na podstawie której policzysz różnicę, ogłosi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Maksymalny limit pomocy na 1 ha powierzchni wynosi:

  • 500 zł w przypadku upraw rolnych;
  • 250 zł w przypadku łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych;

Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha. Nawet jeśli rolnik posiada więcej hektarów, może skorzystać z tej dopłaty.

 

Jak złożyć wniosek?

Do 16 maja złóż wniosek w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularz wniosku znajdziesz na stronie internetowej Agencji. Nie zapomnij dołączyć faktur, ich duplikatów lub innych dokumentów księgowych dokumentujących zakup nawozów mineralnych.

Wsparcie będzie udzielane od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności ze wspólnym rynkiem. Rząd na forum Unii Europejskiej zabiega, aby była możliwa pomoc publiczna także dla producentów nawozów.

 

 Chronimy Polaków przed niekontrolowanym wzrostem cen gazu do 2027 r.

By więcej pieniędzy zostało w kieszeniach Polaków rząd do końca 2027 roku wydłuża ochronę taryfową na gaz dla gospodarstw domowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek użyteczności publicznej tj. szpitale, placówki edukacyjne, instytucje kultury. To mechanizm, który określa maksymalne ceny za gaz dla tych odbiorców.

Gospodarstwa domowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe automatycznie skorzystają
z ochrony taryfowej. Pozostałe podmioty muszą złożyć oświadczenie, żeby skorzystać z tego rozwiązania.