Nasze dzieciaki zmierzyły się w wojewódzkim konkursie wiedzy o ruchu drogowym

Do zawodów przystąpiło łącznie, aż 34 drużyny w dwóch grupach wiekowych z całego województwa lubelskiego . Każdy z uczestników rozwiązywał test wiedzy o ruchu drogowym, a następnie rywalizacja przeniosła się na miasteczko ruchu drogowego, gdzie nad konkurencjami czuwali egzaminatorzy bialskiego WORD. Uczniowie rywalizowali między sobą także w konkurencji z udzielania pomocy przedmedycznej.
W grupie 1 wygrali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie. W drugiej grupie wiekowej zwyciężyli uczniowie z Szkoły Podstawowej w Korczowie. Zwycięskie drużyny będą reprezentowały województwo Lubelskie na finale ogólnopolskim.
Klasyfikacja grupa 1:
1. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie
2.Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie
3. Zespół Szkół w Kocudzy
4.  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krasnymstawie
Klasyfikacja grupa 2:
1. Szkoła Podstawowa w Korczowie
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Jana Pawła II w Rykach
3. Szkoła Podstawowa w Miączynie

4. Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim

Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody ufundowane przez Dyrektora WORD Igora Dzikiewicza, Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Polski Związek Motorowy, Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze.