Senator Bierecki wsparł samotnych rodziców. Ważna poprawka

Senator Grzegorz Bierecki złożył poprawkę, która uchroni samotnych rodziców przed zbyt wysokimi obciążeniami podatkowymi. Dzięki interwencji parlamentarzysty z Południowego Podlasia zmodyfikowana zostanie treść uregulowań zawartych w Polskim Ładzie.

Rekordowe obniżki podatków wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość w ramach Polskiego Ładu zaczną obowiązywać od 2 lipca. Podczas analizy poszczególnych przepisów, której dokonywała senacka komisja budżetu i finansów publicznych, gdzie senator Grzegorz Bierecki pełni funkcję wiceprzewodniczącego, naszemu parlamentarzyście udało się wychwycić niespójność jednego z przepisów.

Uchwaloną niedawno przez Sejm nowelizacją ustawy o PIT, która m.in. obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 proc. i ponownie wprowadza wspólne rozliczenie z dzieckiem zawierała przepis wedle którego samotni rodzice, którzy rozliczają się ze swoimi dziećmi, mogli wpaść w drugi próg podatkowy, czyli płacić 32 proc. PIT nawet przy 12 tys. zł dochodu miesięcznie. Wyjątkiem są rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy mają większą ulgę.

Zgłoszona przez senatora Grzegorza Biereckiego poprawka do nowelizacji przewiduje, że osoba samotnie wychowująca dziecko – niezależnie od tego czy dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność czy nie – będzie obliczać podatek w podwójnej wysokości podatku ustalonego od połowy jej dochodów (nowe brzmienie ust. 4d w art. 6 ustawy PIT).

Efektem tej zmiany będzie pomniejszanie zaliczek (na wniosek podatnika) o dodatkową 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy PIT). Dzięki poprawce senatora Grzegorza Biereckiego żadne dziecko nie będzie pokrzywdzone.