Rząd szykuje duże wsparcie dla kredytobiorców. Część rat zapłaci za nas? Bierecki: sektor bankowy jest beneficjentem wzrostu stóp procentowych

Walka z inflacją i podnoszenie stóp procentowych, oznaczają rosnące koszty dla kredytobiorców. Rząd dostrzega dodatkowe obciążenia, z jakimi muszą mierzyć się Polacy stąd, przygotowuje rozwiązania, które pomogą polskim rodzinom przetrwać ten trudny okres.

Wakacje kredytowe

Kredytobiorcy hipoteczni, którzy zaciągnęli kredyty w zł na własny cel mieszkaniowy już od sierpnia korzystać będą mogli z tzw. wakacji kredytowych. To realna pomoc dla polskich rodzin w spłacie kredytów hipotecznych. Łącznie wolno im będzie przesunąć płatność aż 8 rat kredytowych. Maksymalny planowany termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił 2 miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 r. oraz 1 miesiąc w każdym kwartale 2023 r. – w sumie 8 miesięcy wakacji kredytowych w roku 2022 i 2023. Zawieszenie będzie dotyczyć kredytów zaciągniętych w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska.

Co ważne, z wakacji będzie można skorzystać niezależnie od daty udzielenia kredytu hipotecznego, a będą one dotyczyć zarówno części kapitałowej jak i odsetkowej. Terminy na spłatę rat zostanę przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Ci, którzy zdecydują się na te rozwiązanie muszą jednak liczyć się z tym, że jJedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić to opłaty ubezpieczeniowe.

 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) będzie oferować wsparcie większej liczbie kredytobiorców hipotecznych.

 

 

Istotne zmiany będą dotyczyć też Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Już wkrótce będzie możliwe złożenie wniosku o wsparcie online, a maksymalne wsparcie wyniesie nawet 2 tys. zł miesięcznie i będzie mogło być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie kwotę 72 tys. zł. Pierwsza spłata będzie mieć miejsce dopiero po dwóch latach od wypłaty ostatniej dopłaty i będzie rozłożona na 144 równe, nieoprocentowane raty miesięczne. Co więcej, rząd zapewnia, że część wsparcia może zostać umorzona.

Koniec z WIBOREM

Kredytobiorcy skarżą się, że banki często stosują wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych niż wynika ono z WIBOR. Stąd w najbliższym czasie czeka nas zmiana te wskaźnika na inny. Pozwoli na to procedura zainicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego we współpracy z Komitetem Stabilności Finansowej, która doprowadzi do zaproponowania nowego wskaźnika. Finalnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi zamiennik w drodze rozporządzenia.

Senator Grzegorz Bierecki gani banki za pazerność.

O konieczności wsparcia kredytobiorców przekonany jest senator Grzegorz Bierecki. Uważa on, że to głównie banki zarabiają na podwyżkach stóp procentowych i muszą one partycypować w kosztach, które ponoszą obywatele. Mówił o tym niedawno na posiedzeniu Senatu i pokazał, ile zarabiają na Polakach te instytucje:

– Zysk sektora bankowego w okresie styczeń – kwiecień 2022 r. wyniósł 9,2 miliarda zł i wzrósł rok do roku o 111%. To jest informacja Narodowego Banku Polskiego. Zysk netto wzrósł rok do roku o 70% w tych pierwszych 4 miesiącach, przychody odsetkowe znakomicie urosły, 83% rok do roku, przychody odsetkowe w pierwszych 4 miesiącach. Można powiedzieć, że sektor bankowy jest beneficjentem wzrostu stóp procentowych, bo, tak jak stwierdziłem w moim pytaniu, które kierowałem do pana ministra, banki mają przywilej także jednostronnej zmiany umów zawartych z konsumentami i dokonywania przeliczenia, tak jak stopy procentowe rosną, tak one sobie podwyższają potem raty kredytów, które płacą obywatele. Jest tu wiele takich przywilejów, które banki posiadają zauważył Bierecki.

W rozmowie z naszym portalem senator zapewnił, że będzie wspierał wszelkie rozwiązania, które pomogą Polakom poradzić sobie z uciążliwymi kredytami.