Wicepremier Jacek Sasin: SKOK-i dają ludziom poczucie godności

Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Aktywów Państwowych z okazji jubileuszu polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych złożył podziękowania wszystkim, którzy na przestrzeni ostatnich dekad swoim, wysiłkiem i zaangażowaniem współtworzyli struktury całego sektora.

Przedstawiciel rządu w wystosowanym do Prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej liście docenia wkład SKOK-ów w edukowanie społeczeństwa w zakresie ekonomii i wzmacnianie polskiej gospodarki. Dodał, że kasy towarzyszą Polakom w tworzeniu rodzimej przedsiębiorczości i cechuje je duża empatia i wrażliwość na ludzką potrzebę tworzenia wspólnoty.

Podejmując walkę z wykluczeniem finansowym i lichwą, jako pierwsze udowodniły w praktyce, że spółdzielczość jest jedną z praktycznych form realizacji solidaryzmu społecznego, który daje ludziom poczucie godności i umacnia wspólnotowe więzi – napisał wicepremier.

SKOK-i są w opinii Jacka Sasina wzorem odpowiedzialnego podejścia do biznesu i wyznaczają sobie wysokie standardy etyczne podczas realizowania projektów.

Nie sposób przecenić roli Kas w kształtowaniu polskiej rzeczywistości ostatnich dziesięcioleci. Przez te lata aktywnie uczestniczyły w budowaniu polskiego kapitału, promując politykę wartości i dobrych postaw w biznesie. Najlepszym tego wyrazem było otworzenie w 2008 roku, dzięki staraniom ówczesnego prezesa Kas, pana Grzegorza Biereckiego, pierwszego w Polsce etycznego funduszu inwestycyjnego. W czasach głoszenia kapitałowego absolutyzmu pokazywaliście Państwo, że możliwe jest inwestowanie społecznie odpowiedzialne, respektujące zasady moralne – czytamy w piśmie od ministerstwa.