Via Carpatia rusza dalej. Minister Weber: To kręgosłup komunikacyjny Polski wschodniej

26 lipca 2022 r. podpisano umowę na projekt i wybudowanie 22 km drogi ekspresowej S19 od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego. Tym samym rozpoczyna się realizacja kolejnego odcinka trasy Via Carpatia w woj. lubelskim.

Odcinek Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski liczyć będzie ok. 22,3 km. Na początkowym fragmencie o długości ok. 3 km nowa dwujezdniowa trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i ominie od zachodniej strony miejscowość Kąkolewnica.

W ramach inwestycji zaplanowane są dwa węzły drogowe:

Kąkolewnica – w okolicach miejscowości Grabowiec; Radzyń Podlaski Północ.

Ponadto wybudowane zostaną cztery mosty, jedenaście wiaduktów, sześć przejść dla zwierząt dużych i średnich, dziewięć przepustów z funkcją przejść dla zwierząt małych oraz drogi dojazdowe i lokalne.

– Via Carpatia to jedna droga, ale wiele nowych możliwości. Nowoczesna infrastruktura drogowa zwiększając dostępność transportową regionu pobudza jego gospodarkę i zrównoważony rozwój. Przyczynia się również do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jakości życia mieszkańców, co w konsekwencji bezpośrednio podnosi atrakcyjność regionu. Taką drogą jest właśnie S19 Via Carpatia im. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– To kręgosłup komunikacyjny Polski wschodniej, terenów, które pod względem dostępności komunikacyjnej były przez wiele lat niedoinwestowane. Realizujemy kolejne odcinki tego szlaku, uzupełniając je siecią dróg krajowych i powiatowych. Tworzymy spójną sieć transportową naszego kraju – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zgodnie z umową, drogę ekspresową wybuduje wyłoniona w przetargu firma Stecol Corporation za nieco ponad 570 mln zł. Wykonawca będzie miał na zrealizowanie inwestycji 36 miesięcy od zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych w czasie trwania robót budowlanych. To oznacza, że nowym odcinkiem Via Carpatii pojedziemy w pierwszej połowie 2026 r.

Inwestycja realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Via Carpatia w województwie lubelskim

Odcinek S19 od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego to kolejny fragment szlaku Via Carpatia, jaki zostanie wybudowany w woj. lubelskim. W lutym tego roku rozpoczęła się realizacja S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Miedzyrzeca Podlaskiego (odcinek o długości 13,7 km). Wyłoniony został również wykonawca, który zaprojektuje i wybuduje ok. 18-kilometrowy odcinek S19 Radzyń Podlaski – Kock. Obecnie Urząd Zamówień Publicznych prowadzi obligatoryjną kontrolę tego postępowania. Po jej zakończeniu pozytywnym wynikiem będzie można zawrzeć umowę z wykonawcą.

W kwietniu tego roku podpisana została umowa na zaprojektowanie i dobudowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej – ten fragment ma prawie 8 km. Trwa także przetarg na 16-kilometrowy odcinek między Kockiem a Lubartowem. Natomiast wykonawca odcinka Lubartów – Lublin pracuje nad dokumentacją, niezbędną do złożenia wniosku o decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Droga ekspresowa S19, która jest polską osią międzynarodowego szlaku transportowego Via Carpatia, w woj. lubelskim będzie liczyć ok. 200 km. Kierowcy korzystają już z 94 km tej trasy. W realizacji jest 67 km, a w przetargu 34 km drogi S19.

Docelowo w Polsce Via Carpatia będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.) zabezpieczone zostały fundusze na całość realizacji polskiego odcinka tej trasy.

– Ta droga stwarza nowe możliwości dla naszego regionu: dla Białej Podlaskiej, dla Międzyrzeca Podlaskiego, dla Radzynia. Cieszę się, że już niedługo będziemy mogli z niej skorzystać – przekonuje w rozmowie z naszym portalem Senator Grzegorz Bierecki. Kolejny raz pokazaliśmy, że dotrzymujemy słowa – dodał senator.

W wydarzeniu uczestniczyli: – Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Dyrektor Biura Komunikacji i Rzecznik Prasowy Ministra Infrastruktury Szymon Kuptyś, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł,
Wicestarosta Radzyński Michał Zając wraz z Członkami Zarządu Powiatu Radzyńskiego, Burmistrz Jerzy Rębek, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz wójtowie gmin z terenu powiatu radzyńskiego. Wykonawcę drogi
reprezentował Prezes Stecol Corporation Europe Li Youbing oraz Prezes Power Group Liu Xiaohui. Ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przybyli: Dyrektor lubelskiego Oddziału GDDKiA Mirosław Czech, Dyrektor
Oddziału w Kielcach Krzysztof Strzelczyk oraz jego zastępca Tomasz Kościelecki.