Nowe komputery dla Zalesia. Poseł Dariusz Stefaniuk: „Wyrównujemy szanse”

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Zalesie! Trafiło tam 46 nowych laptopów, 4 tablety i 1 komputer stacjonarny. Sprzęt został sfinansowany ze środków programu „Polska Cyfrowa”.

Łączna wartość urządzeń, jakie trafiły do Zalesia to 128,5 tys. zł. W uroczystości przekazania komputerów uczestniczył poseł PiS Dariusz Stefaniuk.

– Gratuluję wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt, jestem przekonany, że sprzęt dobrze przysłuży się mieszkańcom gminy Zalesie – powiedział nam parlamentarzysta. – Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów z postulatem wyrównywania szans. Konsekwentnie tę obietnicę realizujemy. Liberałowie i lewica kiedy rządzili nie pamiętali o naszym regionie, my to zmieniamy. Wsparcie dla gminy Zalesie w postaci sprzętu to jeden z bardzo wielu przecież przykładów. Na Południowe Podlasie kierowane są środki krajowe i, jak w tym przypadku, unijne. Zabiegamy, by tych pieniędzy było jak najwięcej – dodał poseł Dariusz Stefaniuk.

Podstawowym celem „Polski Cyfrowej” jest wykorzystanie potencjału, jaki dają nowe technologie do poprawy jakości życia społecznego. Łączny budżet wieloletniego programu unijnego wynosi ponad 2 miliardy euro. Wsparciem mogą zostać objęte instytucje kultury, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe czy przedsiębiorstwa. Jednym z celów programu jest obecnie także pomoc dla gmin, które chcą się cyfryzować.

– Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dzięki unijnemu programowi „Cyfrowa Gmina” chcemy odpowiedzieć na ten problem – informują przedstawiciele rządu.

 

Źródło: podlaski.info Autor: red.
Fot. red.