W całym regionie powstaną setki nowych mieszkań społecznych. Podpisano listy intencyjne

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne. Wczoraj, w bialskim hotelu Skala podpisano listy intencyjne w związku z przystąpieniem do inicjatywy.

W bialskim spotkaniu, które zainicjowało ten projekt w naszym regionie wzięli udział: senator Grzegorz Bierecki, poseł Dariusz Stefaniuk, kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej Dariusz Litwiniuk, Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban oraz 15 włodarzy gmin i miejscowości z regionu. Docelowo ma powstać 1000 obiektów.

Dla kogo mieszkania w SIM?

Dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Korzyści z bycia najemcą SIM

możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym (do 5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki:

preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
partycypacji (wkładowi) najemców – maksymalnie 30%;

Ponadto, aby ułatwić gminom zakładanie SIM-ów i udział w realizacji społecznych mieszkań czynszowych:

Rząd proponuje wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin. Na utworzenie nowego SIM lub objęcie udziałów w istniejącym SIM/TBS gmina może pozyskać odpowiednio 3 mln zł lub 10% wartości nowej inwestycji mieszkaniowej SIM/TBS. Wnioski o wsparcie z RFRM można składać do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN); grant ze środków Funduszu Dopłat do 35% kosztów przedsięwzięcia dla gminy która partycypuje w realizacji mieszkań przez SIM; wprowadzenie możliwości tworzenia przez KZN we współpracy z gminami SIM i przystępowania do istniejących TBS, poprzez obejmowanie w imieniu Skarbu Państwa udziałów w zamian za wnoszone do tych spółek grunty, na których budowane są mieszkania.

 

 

Przypomnijmy, że SIM to jeden z wielu projektów, wsparcia dla mieszkańców regionów.

W chwili obecnej prowadzone są także następujące duże  programy rządowe, które wspierają rozwój naszych małych ojczyzn: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Program Inwestycji Strategicznych,  Program Budowy 100 obwodnic, „Kolej+”: Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej,  „Sportowa Polska”: Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. W ramach tych środków, w całym powiecie bialskim są bądź zostaną zrealizowane 473 inwestycje o łącznej wartości 1 495 566 475 zł, z czego w ramach dofinansowania zostanie przekazane 1 389 389 944 zł. W powiecie radzyńskim liczba inwestycji wynosi 249, a ich koszt oszacowano na 709 mln złotych, z czego kwota dofinansowania wyniesie 609 mln. Z kolei w powiecie parczewskim jest realizowanych 176 inwestycji o łącznej wartości 419 mln. zł (388 dofnansowania).