Minister Czarnek i poseł Stefanuk z wizytą w Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej prowadzone przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat”. To jedna z największych tego rodzaju placówek w Polsce. Podczas wizyty szef MEiN przekazał symboliczny czek na kwotę 340 tys. zł. Uhonorowano też prezes stowarzyszenia Annę Chwałek. Środki z ministerialnego programu wspierającego podmioty niesamorządowe działające w obszarze oświaty i wychowania zostaną przeznaczone na budowę terenu rekreacyjnego. Wizyta zbiegła się z obchodami Europejskiego Tygodnia Autyzmu.

Wizyta w Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem

W ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu Minister Edukacji i Nauki odwiedził Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej. Jest to jedna z największych tego rodzaju placówek w Polsce, która obejmuje opieką kilkuset uczniów.

Podczas wizyty szef MEiN przekazał Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem symboliczny czek na kwotę 340 tys. zł z programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”: – Są to środki finansowe na rozbudowę obiektów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – wyjaśniał szef MEiN.

Minister Przemysław Czarnek odniósł się także do planów rozbudowy placówki. Zapowiedział kolejny nabór wniosków w programie dla podmiotów niesamorządowych, podkreślając, że o wsparcie będzie mogło ubiegać się także Stowarzyszenie „Wspólny Świat”: – To niezwykle ważna inwestycja dla całego województwa lubelskiego i całej Polski – podkreślił.

Kompleksowe Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej

Budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem rozpoczęto w 2017 r. We wrześniu 2021 r. oddano do użytku dwa budynki: szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz środowiskowy dom samopomocy i mieszkań treningowych, które z czasem będą pełnić funkcję domu pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem. Ten etap prac otrzymał dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w ramach którego organizowane są także staże, szkolenia, konferencje. Ostatnim etapem jest budowa szkoły podstawowej.

Kompleksowe Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej będzie zapewniało system wsparcia osobom z autyzmem na przestrzeni całego życia.

Stowarzyszenie „Wspólny Świat”

Stowarzyszenie „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej istnieje od 2007 r. Obecnie obejmuje wsparciem 350 osób. Misją organizacji jest pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z autyzmem.

Stowarzyszenie prowadzi ośrodek diagnostyki i terapii dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, przedszkole i szkolę dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz szkołę przysposabiającą do pracy. Wsparcia udziela 150 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, terapeutów, nauczycieli.

Działalność stowarzyszenia obejmuje m.in. prowadzenie terapii (w tym muzykoterapii, hipoterapii, dogoterapii, arteterapii, terapii logopedycznej, psychologicznej, integracji sensorycznej, fizjoterapii), realizowanie kampanii informacyjnych, akcji społecznych i edukacyjnych.

Na czele Stowarzyszenia stoi pani Anna Chwałek, która niestrudzenie zabiega o pomoc dla dzieci potrzebującej szczególnej opieki

Program „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”

W listopadzie poznaliśmy wyniki pierwszej edycji programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Do konkursu zgłoszono ponad 570 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymały 42 projekty na łączną kwotę prawie 40 mln zł.

W ramach programu były udzielane dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z: zakupem nieruchomości, budową obiektu, dostosowaniem obiektu, zakupem wyposażenia.

Europejski Tydzień Autyzmu

Europejski Tydzień Autyzmu jest obchodzony corocznie w pierwszym tygodniu grudnia. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób cierpiących na to zaburzenie, a także poprawa dostępu do usług opiekuńczych dla osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Europejski Tydzień Autyzmu został zainicjowany przez Parlament Europejski, który w od 1996 r. uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem.