Miliony na nasze drogi

Do województwa lubelskiego trafią kolejne rządowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 271, 5 mln zł na zadania powiatowe i gminne i 30 mln zł na zadania miejskie. Łącznie to 301,5 mln zł.

Rządowe środki pozwalają na rozwój bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury drogowej.  Dzięki dofinansowaniu zostanie wybudowanych i przebudowanych 265 km dróg: 19 dróg powiatowych i 78 dróg gminnych. O rządowych dotacjach na rozwój drug poinformowali podczas specjalnej konferencji prasowej bialscy radni Zjednoczonej Prawicy – Dariusz Litwiniuk, Henryk Grodecki, Karol Sudewicz oraz Marek Dzyr oraz radny gminy Mariusz Trzeciak z Czosnkówki.

Kolejne środki RFRD dla naszego regionu na 2023 rok:

ZADANIA POWIATOWE 2023

Powiat bialski i Biała Podlaska:

 • Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1006L (Olszanka) gr.woj. – Kożuszki – Krzewica odc. dr. kraj Nr 2 –
  Kożuszki i Nr 1007L (Próchenki) gr.woj. – Kożuszki – gr.woj. (Mostów-Huszlew) inwestycja wieloletnia

wartość inwestycji: 14 391 327,49
wartość dofinansowania: 7 195 663,00
dofinansowanie w 2023 roku: 1 963 136,00

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) – Ogrodniki – Piszczac w
  miejscowości Czosnówka – inwestycja wieloletnia

wartość inwestycji: 23 326 647,07
wartość dofinansowania: 16 328 652,94
dofinansowanie w 2023 roku: 6 997 994,40

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) – Zasiadki – gr.woj.
  (Huszlew) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1008L Łuniew – Łukowisko – Manie – dr.kraj. Nr 2

wartość inwestycji: 20 999 030,20
wartość dofinansowania: 10 499 515,10 2023 –
dofinansowanie w 2023 roku: 5 249 048,15

Powiat radzyński:

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L na odcinku Borki – Tchórzew – Bełcząc. – inwestycja jednoroczna

wartość inwestycji: 25 187 887,01
wartość dofinansowania: 15 112 732,21

Powiat parczewski:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1610L na odcinku od torów kolejowych do miejscowości Gródek Szlachecki – inwestycja jednroczna

wartość inwestycji: 3 104 622,32
wartość dofinansowania: 1 552 311,16

ZADANIA GMINNE 2023

Miasto Biała Podlaska:

 • Budowa ulicy łączącej ulicę Warszawską i ulicę Koncertową wraz z budową mostu na rzece Krzna w Białej Podlaskiej – inwestycja wieloletnia

wartość inwestycji: 48 903 856,42
wartość dofinansowania: 29 342 313,85
dofinansowanie w 2023 roku: 12 575 277,36

 • Budowa ulicy Jastrzębiej w Białej Podlaskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz kanału technicznego – inwestycja jednoroczna

wartość inwestycji:1 830 885,03
wartość dofinansowania: 1 098 531,02

powiat bialski

Międzyrzec Podlaski:

 • Przebudowa ulicy Warszawskiej

wartość inwestycji: 3 049 789,98
wartość dofinansowania: 1 829 873,99

Gmina Janów Podlaski:

 • Budowa drogi gminnej nr 100120L – ul. Ogrodowa w miejscowości Janów Podlaski

wartość inwestycji: 535 381,47
wartość dofinansowania: 267 690,74

 • Budowa drogi gminnej nr 100064L – ul. Kwiatowa w miejscowości Janów Podlaski

wartość inwestycji: 1 688 729,65
wartość dofinansowania: 844 364,83

Powiat radzyński:

 • Gmina Kąkolewnica
  Przebudowa dróg gminnych nr 101775L i 101776L w Grabowcu

wartość inwestycji: 1 223 682,26
wartość dofinansowania: 611 841,13

Powiat parczewski:

 • Dębowa Kłoda
  Budowa drogi w miejscowości Białka od km 0+000,00 do km 1+088,26

wartość inwestycji: 2 278 040,62
wartość dofinansowania: 1 139 020,31

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – rządowe wsparcie na lokalne inwestycje drogowe

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kompleksowe wsparcie dla samorządów przy budowie i modernizacji dróg. Dzięki rządowym dofinansowaniom lokalna infrastruktura drogowa powstaje szybciej. To realnie przyczynia się do poprawy poziomu życia mieszkańców.

 

***

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg funkcjonuje od 2019 r. Dzięki niemu na terenie całego kraju:

●  zrealizowano inwestycje o długości ponad 18 tys. km

●  przeznaczonych zostało prawie 13 mld zł do 2022 r., a zgodnie z planem na 2023 r. kwota sięgnie ponad 15,3 mld zł

●  samorządy otrzymały środki, dzięki którym możliwa była realizacja ponad 12 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych

Podsumowanie naboru wniosków na zadania gminne i powiatowe na 2022 r. na terenie całego kraju:

● Łączna wartość środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych w 2022 r. to ok. 2,73 mld zł:

● na zadania powiatowe: ok. 1,21 mld zł

● na zadania gminne: ok. 1 51 mld zł

Budowa, przebudowa lub remont łącznie ponad 3,8 tys. km dróg na terenie całego kraju, w tym:

● ponad 1,95 tys. km dróg powiatowych

● ponad 1,85 tys. km dróg gminnych

Podział środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg od 2019 r. do 2023 r. – województwo lubelskie:

● Łączna liczba wykonanych zadań – 1384

● Liczba wybudowanych lub wyremontowanych dróg powiatowych – 1622

● Liczba wybudowanych lub wyremontowanych dróg gminnych – 1172

● Łączna liczba wybudowanych lub wyremontowanych dróg – 2 794 km

● Łączna kwota wsparcia – 1,56 mld zł.